รายละเอียดแก้ปัญหาที่ก้นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หอย
ReadyPlanet.com
รายละเอียดแก้ปัญหาที่ก้นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หอย

 

 

สุขลักษณะที่ดีในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หอย แหล่งน้ำต่างๆ(คลิก)

ลดแอมโมเนีย สลายดิน เลนตะกอนก้นบ่อ แก้น้ำเสีย ปรับpH

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างภูมิต้านทานให้สัตว์น้ำ

 

ประมง บ่อ กระชัง(คลิก)

กุ้ง ปลา หอย ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม น้ำดีมีแพลงตอน เพิ่มออกซิเจน

 

บทความในหนังสือ(คลิก)

การเลี้ยงปลาชายฝั่ง / เลี้ยงกุ้งขาวใช้ EM ที่นครนายก