จุลินทรีย์บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่นพร้อมใช้

เพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ

“น้ำโปร่ง เลนสลาย หยุดการตายจากน้ำเสีย”

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,ย่อยเลนก้นบ่อ,ย่อยขี้เลน

จุลินทรีย์สามัญประจำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและหยุดการตายของสัตว์น้ำจากน้ำเสียโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับทุกขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่การเตรียมบ่อเลี้ยงและขณะเลี้ยง ช่วยควบคุมเชื้อโรคในบ่อ สร้างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน จุลินทรีย์ใส่บ่อปลา

Products

คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา จุลินทรีย์บ่อกุ้ง ปู หอย กบ ตะพาบ จระเข้ และสัตว์น้ำทุกชนิด

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,จุลินทรีย์บำบัดนำ้เสีย บ่อปลา,ย่อยเลนก้นบ่อ,ย่อยขี้เลน

การใช้งานจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

บ่อปลา จุลินทรีย์บ่อกุ้งและ สัตว์น้ำ / ครึ่งบกครึ่งน้ำทุกประเภท เช่น ปู หอย กบ ตะพาบ จระเข้ ฯลฯ

*เนื่องจากสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน วิธีการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงอาจต่างกัน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนสั่งซื้อ*

ปริมาณการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ขึ้นอยู่กับปัญหาและปริมาณของเสียสะสม
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างได้ผล ปรึกษาวิธีและปริมาณการใช้กับผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนสั่งซื้อได้ที่
• Line Official Account
  แอด Line ID : @totto.em (มี@) 
• โทร 081-645 0575 หรือ 086-522 5265

รีวิวจากผู้ใช้จริง

แก้น้ำเสีย,แก้นำ้เสีย,แก้น้ำเน่า,แก้นำ้เน่า,แก้น้ำเน่าเสีย,แก้นำ้เน่าเสีย,บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,บำบัดนำ้เสีย บ่อปลา
ดูรีวิวเพิ่มเติม

โปรดเลือกขนาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (EM Ball)

1,200.00 ฿

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 30 ลิตร

2,600.00 ฿

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ลิตร

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 ลิตร

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 ลิตร

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 0.95 ลิตร

190.00 ฿
Contact

• Line Official Account
  แอด Line ID : @totto.em (มี@) 
• โทร 081-645 0575 หรือ 086-522 5265