การเติมจุลินทรีย์ลงในถังบำบัด

การเติมจุลินทรีย์ลงในถังบำบัด,วิธีเติมจุลินทรีย์ ถังบำบัด,วิธีเติมจุลินทรีย์ลงในถังแซท

ในทุกๆสถานที่ที่มีห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ อาคาร โรงงาน โรงแรม จะต้องมีอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายอยู่รวมหรือแยกกันกับระบบที่ใช้รองรับน้ำทิ้ง (Grey water) จากการอุปโภคบริโภคหรือการผลิต (Septic System)

บ่อเกรอะ ถังบำบัด ถังแซท

บ่อเกรอะบ่อซึม คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับสิ่งขับถ่ายแบบดั้งเดิม โดยมากจะพบในบ้านที่มีอายุค่อนข้างเก่า มีลักษณะเป็นบ่อวงคอนกรีตที่เรียงซ้อนกันเป็นทรงสูงจำนวนหนึ่งหรือสองบ่อวางเรียงต่อกัน

บ่อเดียวหรือบ่อที่หนึ่งเรียกว่าบ่อเกรอะ ซึ่งใช้รองรับสิ่งขับถ่ายจากชักโครกหรือน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ส่วนกากจะอยู่ในถัง ในขณะที่ส่วนของน้ำจะไหลออกไปยังดินภายนอก หรือผ่านต่อไปยัง บ่อซึม ซึ่งเป็นบ่อที่มีรูระบายน้ำออกไปตามชั้นดินหรือหินรอบข้างอย่างช้าๆ 

วิธีเติมจุลินทรีย์ถังแซท
เครดิตภาพ: บ้านและสวน

ถังบำบัดหรือถังแซท ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง เช่นโพลีเอทิลลีน (Polyethylene: PE) มีหลายขนาดหลายแบบ ทั้งแบบที่ต้องเติมอากาศและไม่ต้องเติมอากาศ

ถังบำบัดสำเร็จรูปเป็นที่นิยมมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาในห้องน้ำ อันเกิดจากการที่น้ำในบ่อซึมไม่สามารถไหลผ่านชั้นดินออกไปได้หากดินบริเวณรอบบ่อมีลักษณะที่น้ำซึมผ่านได้ยากหรือถูกน้ำใต้ดินหนุนขึ้นมาสูง

ปัญหาส้วมเต็มและส้วมเหม็น ถังแซท บ่อเกรอะ มีกลิ่นเหม็น

ส้วมเต็มเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในถังบำบัดหรือบ่อเกรอะไม่สามารถย่อย สลาย อุจจาระได้ทัน เนื่องจากจุลินทรีย์มีปริมาณไม่เพียงพอหรือปริมาณสิ่งขับถ่ายมีมากเกินไป เมื่อเราหมั่นดูแลให้จุลินทรีย์ในระบบมีปริมาณที่เพียงพอ ก็จะสามารถยืดเวลาที่จะต้องสูบของเสียออกไป ย่อยสลาย บ่อเกรอะ

ส้วมหรือบ่อเกรอะที่มีกลิ่นเหม็นเกิดจากการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ภายในถัง โดยกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ถังบำบัดหรือบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น 

การเติมจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ตราโต๊ตโตะ ลงในถังบำบัด จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสีย ป้องกันไม่ให้ส้วมเต็ม พร้อมทั้งปรับสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ภายในถัง จึงสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นให้หมดไป จุลินทรีย์ ย่อยอุจจาระ

วิธีการเติมจุลินทรีย์ในถังบำบัด วิธีเติมจุลินทรีย์ใส่ถังแซท

บ้านหรืออาคารต่างๆ อาจมีการเดินท่อระบายน้ำที่แตกต่างกัน น้ำใช้จากบริเวณที่อาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าในบ้านบางหลัง ไม่ได้ผ่านลงไปยังถังบำบัด (ตามแผนภาพ) การเติมจุลินทรีย์โต๊ตโตะในท่อน้ำ แม้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องท่อน้ำเหม็น แต่ก็ไม่ได้เป็นการเติมจุลินทรีย์ลงไปยังถังบำบัด ฉะนั้นจุดที่เราสามารถเติมจุลินทรีย์แล้วมั่นใจได้แน่นอนว่าจะต้องลงไปที่ถังบำบัด คือ

  1. การเติมผ่านชักโครก โดยเทจุลินทรีย์โต๊ตโตะลงในชักโครกแล้วกดหรือราดน้ำตาม หรือ
  2. เติมลงไปที่ถังบำบัดหรือบ่อเกรอะโดยตรงในกรณีที่ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปหรือบ่อเกรอะที่สามารถเปิดฝาได้สะดวก

“โต๊ตโตะ ใช้ได้ทันที หายดีทันใจ”

เครดิตภาพ: DOS

หาซื้อได้ที่โฮมโปร เมกาโฮมและฟู้ดแลนด์

หรือให้โต๊ตโตะช่วยส่งจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะถังบำบัดตรงถึงบ้านคุณ
ที่ Line Shop ของเรา หรือซื้อได้ที่ Shopee และ Lazada

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล