ทำไมจึงต้องใช้จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในตู้ปลา บ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อตกกุ้ง

จุลินทรีย์บ่อปลาคราฟ

ปลา กุ้ง และสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกินอาหารและขับถ่าย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น จะเต็มไปด้วยของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายและเศษอาหารตกค้าง เมื่อปล่อยไว้นานเข้าจะทำให้น้ำขุ่น หนืด เหม็น ออกซิเจนลดลงจนไม่เพียงพอสำหรับการหายใจ บางครั้งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กุ้งหรือปลาป่วย การใช้จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำเพื่อบำบัดน้ำในบ่อตกกุ้งหรือบ่อปลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจุลินทรีย์ที่ดีจะช่วยย่อยสลายของเสียและเพิ่มออกซิเจนให้น้ำ ทำน้ำให้ใส ปราศจากเชื้อโรค กุ้ง ปลาแข็งแรง สดชื่น ไม่ป่วยง่าย

จุลินทรีย์สำหรับสัตว์น้ำตราโต๊ตโตะ

ทำให้น้ำใส ป้องกันและแก้ปัญหานำ้เหม็น เน่า ดำ หนืด ช่วยให้สัตว์น้ำสดชื่น แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,จุลินทรีย์บำบัดนำ้เสีย บ่อปลา,จุลินทรีย์ใส่ตู้ปลา,จุลินทรีย์ใส่ตู้ปลามังกร,ปลาตู้,ตู้ปลา,บำบัดน้ำตู้ปลา,บำบัดนำ้ตู้ปลา,จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตู้ปลา

ให้โต๊ตโตะส่งจุลินทรีย์ตู้ปลาตรงถึงบ้านคุณจาก LINE Shop ของเรา หรือสามารถซื้อได้จาก Shopee และ Lazada

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล