ติดต่อเรา/แผนที่

Ask a question

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาในการบำบัดน้ำเสีย ขอคำแนะนำวิธีการใช้สินค้าให้ได้ผล หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถติดต่อกับทางโรงงานได้โดย

บริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด
789  ม.7 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน  อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ  10280 โทร. 02 389 1840

( หากต้องการเข้ามาที่โรงงาน กรุณานัดหมายล่วงหน้า )