การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย,บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์เป็นกระบวนการบำบัดน้ำทางชีวภาพ (Biological Treatment Process) โดยจุลินทรีย์จะกำจัดหรือย่อยสลายไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สารอินทรีย์เช่น ไขมัน (grease and oil) สารอนินทรีย์ สิ่งสกปรกหรือตะกอนต่างๆ ซึ่งละลายอยู่ในน้ำให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานหรือมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ยอมรับได้เช่น มีความใส ไม่เป็นสีดำและไม่มีกลิ่นเหม็น 

เนื่องจากสภาพน้ำทิ้งและน้ำเสียในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน การกำจัดสิ่งปนเปื้อนเพื่อให้น้ำมีคุณภาพตามที่ต้องการ เราควรจะต้องเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีความเหมาะสมเพราะจุลินทรีย์แต่ละชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกัน บางชนิดสามารถย่อยสลายแอมโมเนีย ไนไตรท์และไนเตรทซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ บางชนิดย่อยสลายสารประกอบซัลเฟอร์ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำที่เป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็น การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์หรือกำลังมองหาจุลินทรีย์ที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียให้ท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

โต๊ตโตะยินดีและพร้อมให้บริการ

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล