จุลินทรีย์สามัญประจำบ้าน

บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น

บ้าน / อาคาร / โรงงาน / บ่อบำบัด / คูคลอง และแหล่งน้ำเสียต่างๆ

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำบ่อ

น้ำโปร่ง เลนสลาย หยุดการตายจากน้ำเสีย

สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

กำจัดกลิ่น และรักษาสภาพแวดล้อม
เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพผลผลิต

รายละเอียด使


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย,EM Ball,อีเอ็มบอล,EM บอล,ไบโอนิค

จุลินทรีย์สามัญประจำบ้าน

จุลินทรีย์บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น บ้าน อาคาร โรงงาน บ่อบำบัด คูคลอง และแหล่งน้ำเสีย

ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นต่างๆเช่น กลิ่นท่อเหม็นจากห้องน้ำ ห้องครัว ดับกลิ่นส้วมและบ่อเกรอะ ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียและไข่เน่า ใช้เติมจุลินทรีย์ถังแซท เหมาะสำหรับถังบำบัดทุกชนิดและระบบบำบัดน้ำเสียทุกแบบ

ช่วยย่อยสลายไขมัน ของเสีย อินทรีย์วัตถุต่างๆ ตะกอนและดินเลนในบ่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย ท้องร่อง คู คลอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น ลดค่า BOD, COD เติมออกซิเจนให้น้ำในทุกพื้นที่ ทำน้ำให้ใส โปร่ง

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำบ่อ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดโดยเฉพาะ

แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย เหม็น ดำ หนืด ในบ่อเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง บ่อตกกุ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ใช้เป็นจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ ทำให้น้ำใส โปร่ง สีน้ำนิ่ง ย่อยสลายเลนตะกอน กำจัดสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้ำ เศษอาหารตกค้างในบ่อ ป้องกันและแก้ปัญหาดินก้นบ่อเน่าเสีย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์น้ำ ช่วยให้สัตว์น้ำโตเร็ว แข็งแรง ได้น้ำหนัก

รายละเอียด รีวิว
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,ย่อยเลนก้นบ่อ,ย่อยขี้เลน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

จุลินทรีย์สามัญประจำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท เช่น เล้าหมู, เล้าไก่, เล้าเป็ด, คอกวัว, คอกแพะ ฯลฯ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเลี้ยงและสถานที่โดยรอบ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในเล้าหมู เล้าไก่เหม็นรบกวนชุมชน ลดการเกิดโรค ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยให้สัตว์แข็งแรง โตไว ได้น้ำหนัก เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

รายละเอียด

บทความล่าสุด