จุลินทรีย์สามัญประจำบ้าน

บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น

บ้าน / อาคาร / โรงงาน / บ่อบำบัด / คูคลอง และแหล่งน้ำเสียต่างๆ

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำบ่อ

น้ำโปร่ง เลนสลาย หยุดการตายจากน้ำเสีย

สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

กำจัดกลิ่น และรักษาสภาพแวดล้อม
เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพผลผลิต

รายละเอียด使


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย,EM Ball,อีเอ็มบอล,EM บอล,ไบโอนิค

จุลินทรีย์สามัญประจำบ้าน

จุลินทรีย์บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น บ้าน อาคาร โรงงาน บ่อบำบัด คูคลอง และแหล่งน้ำเสีย

ช่วยกำจัดทุกกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นท่อเหม็นในห้องน้ำและห้องครัว กลิ่นส้วมและบ่อเกรอะ กำจัดก๊าซแอมโมเนียและไข่เน่า ใช้เติมจุลินทรีย์ถังแซท เหมาะสำหรับถังบำบัดทุกชนิดและระบบบำบัดน้ำเสียทุกแบบ

ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ไขมัน ของเสีย ตะกอน และดินเลนในทุกพื้นที่ ลดค่า BOD, COD เติมออกซิเจนในน้ำ ช่วยให้น้ำใส, โปร่ง

รายละเอียด รีวิว

จุลินทรีย์สามัญประจำบ่อ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำ-กำจัดกลิ่น สูตรเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดโดยเฉพาะ

แก้ปัญหาน้ำเสีย เหม็น ดำ เน่า หนืด ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยปรับสภาพน้ำให้ใส, โปร่ง สีน้ำนิ่ง ย่อยสลายดินเลน กำจัดของเสียและอาหารตกค้างในบ่อ ป้องกันและแก้ปัญหาดินก้นบ่อเสีย 

รายละเอียด รีวิว
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา,ย่อยเลนก้นบ่อ,ย่อยขี้เลน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

จุลินทรีย์สามัญประจำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท เช่น ฟาร์มหมู, ไก่, เป็ด, วัว, แพะ ฯลฯ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่เลี้ยง ลดการเกิดโรค และช่วยให้สัตว์แข็งแรง โตไว ได้น้ำหนัก เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

รายละเอียด

บทความล่าสุด