การจัดการกลิ่นจากน้ำเสีย

แก้น้ำเน่าเสีย

กลิ่นของน้ำทิ้งหรือน้ำเสียเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนหรือคนที่ผ่านไปมา
ฉะนั้นการกำจัดกลิ่นของน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

สาเหตุของการเกิดกลิ่นในน้ำ

กลิ่นเหม็นในน้ำเสียหรือแหล่งน้ำต่างๆ เกิดจากการย่อยสลายของสารประกอบที่อยู่ในน้ำนั้นๆ โดยมากเป็นสารประกอบพวกไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์ สารประกอบซัลเฟอร์ที่มีกลิ่นเหม็นและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า ตัวอย่างของสารประกอบที่มีกลิ่นอื่นๆได้แก่ แอมโมเนีย (NH3) ไดฟีนิลซัลไฟด์ (C6H5)2S เอทิลซัลไฟด์ (C2H5)2SH อินโดล (C8H6NH) เมทิลเอมีน (CH3NH2) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

วิธีดับกลิ่นน้ำเสีย

การจัดการกลิ่นของน้ำเสีย ทำได้โดยการกำจัดสารประกอบที่ส่งกลิ่นในน้ำให้หมดไป ซึ่งสามารถทำได้ทั้งวิธีทางกายภาพ ชีวภาพหรือหลายวิธีพร้อมๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบ ชนิดและปริมาณของสารประกอบในแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย หรือระบบบำบัดน้ำเสียในที่ต่างๆ

วิธีกำจัดกลิ่นน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพ จะใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยย่อยสลายสารประกอบที่ส่งกลิ่นต่างๆให้หมดไป เป็นวิธีที่ที่ง่าย สะดวก จัดการปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล