รายละเอียด เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยกว่าเกษตรเคมี
ReadyPlanet.com
รายละเอียด เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยกว่าเกษตรเคมี

 

ฮอร์โมนชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ และ สุโตจู้สูตรญี่ปุ่น(คลิก)

ผลิตจากพืชผักที่คัดสรรมาอย่างดี ล้างทำความสะอาด ผ่านกระบวนการหมักที่มีประสิทธิภาพ

 

เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น(คลิก)

ผลิตภัณฑ์ใส่ทางดิน เช่น โบกาฉิ(ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) เนื้อปุ๋ยแท้จากวัตถุดิบหลัก 10 ชนิด

และซุปเปอร์โบกาฉิ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาดินตาย/ดินสะสมเชื้อโรคอย่างได้ผล

 

ภาพตัวอย่างผู้ใช้ (คลิก)