ไมโครคลีนเนอร์ จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ 0.95 ลิตร

225.00 ฿

ผลิตภัณฑ์สำหรับดับกลิ่นเหม็นในเล้าหมู เล้าไก่ คอกวัว คอกสัตว์ต่างๆ แก้ปัญหาแมลงวันรบกวน เพื่อสุขอนามัยที่ดี ช่วยให้สัตว์แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

กำจัดแมลงวัน ดับกลิ่นเล้าไก่

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล