ไมโครคลีนเนอร์ จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นในฟาร์ม 0.95 ลิตร

250.00 ฿

ผลิตภัณฑ์สำหรับดับกลิ่นเหม็นในเล้าหมู เล้าไก่ คอกวัว คอกสัตว์ต่างๆ แก้ปัญหาแมลงวันรบกวน เพื่อสุขอนามัยที่ดี ช่วยให้สัตว์แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

 

 

 

 

กำจัดแมลงวัน ดับกลิ่นเล้าไก่