สุโตจู้ สารไล่แมลงชีวภาพ รักษาโรคพืชและเชื้อรา

360.00 ฿

ไล่แมลง และป้องกัน รักษาโรคพืช ด้วยสารไล่แมลงชีวภาพ จากโต๊ตโตะ ปลอดสารเคมี  ปลอดภัย 100% totto ปุ๋ยกัญชา ปลอดสาร