จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ลิตร

กำจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์และแก๊สไข่เน่าในบ่อ ย่อยสลายสิ่งขับถ่ายและเศษอาหารตกค้าง แก้อาการกุ้งปลาลอยหัว คุมเชื้อโรค เพิ่มออกซิเจนในน้ำ ปรับสมดุลค่า pH ช่วยให้น้ำใส