เยี่ยมชมงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com
dot
เยี่ยมชมงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ทีมงานโตตโต้เยี่ยมชมการใช้EM ประเทศญี่ปุ่น 27/11/12 - 1/12/12

ต้นตำรับการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์EM เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

การเกษตร การกำจัดขยะ ประมง อุตสาหกรรม โรงแรมEM ที่พักอาศัย และผลิตภัณฑ์EMในชีวิตประจำวัน

เข้าพักและดูงานการใช้ EM ที่โรงแรม  ทางโรงแรมนำเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวัน มาแปรสภาพเพิ่มมูลค่า ทำเป็นปุ๋ยสำหรับแปลงผักอินทรีย์ที่โรงแรมปลูก  เครื่องปั่นเศษอาหาร ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป
 ถังหมักขนาดใหญ่วางตั้งบนพาเลสที่เคลื่อนที่ได้ ถังเหล่านี้ถูกหมุนเวียนำมาใช้หมัก และลากออกไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ  ในถังหมักมีน้ำหมักที่เชื้อกำลังทำงานอยู่ กลิ่นเหมือนของหมักดองทั่วไป สะอาดและไม่มีแมลงวันในบริเวณนั้น ถังหัวเชื้อ EM ที่ใช้สำหรับหมัก ติดปั๊มสำหรับสูบไว้ด้วย
EM ที่แม่บ้านนำไปใช้ในโรงแรม อาทิเช่น ล้างห้องน้ำ เช็ดถูพื้น ฯลฯ แม่บ้านของโรงแรม อธิบายว่า เธอฉีดพ่น EM ลงบนผ้าที่ใช้เช็ดถูตามที่ต่างๆ และล้างห้องน้ำ   โตตโต้และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานใหม่ ที่ขยายการผลิต EM เพิ่มจากโรงงานเก่าที่มีอยู่
 ชา และ น้ำตาล EM ที่เตรียมพร้อมสำหรับแขกที่เข้าพัก ร้านค้าภายในโรงแรม มีผลิตภัณฑ์ ที่ผสม EM มากมาย ล้วนเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ EM เซรามิกใช้เป็นจี้ ใส่กับสร้อยคอ หรือเป็นพวงกุญแจ เพิ่มพลังงานบวกให้กับผู้ที่สวมใส่หรือพกพา 
 ผลิตภัณฑ์ ใช้กับร่างกาย ที่มี EM เป็นส่วนประกอบ  แก้วเซรามิกซ์ จากแหล่งดินที่ดี ผสมผสานการผลิตที่ใส่ใจ และมี EM ในส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพของเครื่องดื่มให้รสชาดดี และปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้อยข้อมือ เพื่อบำรุงการไหลเวียนของโลหิต
 ผลิตภัณฑ์ ใช้ในบ้าน ที่มี EM เป็นส่วนประกอบ  ร้านค้า EM นอกโรงแรม ที่ทีลูกค้าเข้ามาซื้อของเรื่อยๆ มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากมาย  ผลผลิตทางการเกษตร แน่นอน! ใครๆก็อยากรรับประทานผลผลิตอินทรีย์มากกว่าเคมี จริงไหมคะ?
 มะเขือเทศลูกโต สด และหวานกรอบ อร่อยมาค่ะ ที่สำคัญราคาดีมาก  ถังหมักขยะเปียกภายในบ้าน เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย EM ที่ขายในญี่ปุ่น มีทั้งนำไปใช้ในการเกษตร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวัน
 EM เพื่อสุขภาพ ปุ๋ยโบกาฉิ  เนื้อ นม ไข่ ที่ได้จากการปศุสัตว์ ที่ใช้EM ดูแล
บรรยยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ EM ในประเทศญี่ปุ่นในการกำจัดสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลใน จ.ฟูกูชิม่า และ อีกในหลายๆประเทศ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  บรรยากาศในห้องบรรยายทุกคนต่างตั้งใจฟัง เรื่องต่างๆที่เป็นสาระน่าสนใจ  คุณโทรุ ช่วยเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้พวกเราทุกคนฟัง
 การใช้EM บำบัดน้ำในคลองจากน้ำเน่า จนกลับมาเป็นน้ำดี ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนให้ชุมชน ทะเลสาบ ที่เคยเน่าเสียจากน้ำทิ้ง ไม่มีผู้คนกล้าลงว่ายน้ำ แต่ตอนนี้น้ำกลับมาใสผู้คนได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้   มีปลาเกิดขึ้นมากมาย ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์กำลังกลับมาอีกครั้ง
ปลาแซลมอน ที่อาศัยในน้ำสะอาดคุณภาพดีเท่านั้น ก็ว่ายกลับมาอาศัยในแหล่งน้ำที่ใช้ EM  ถัง EM ที่ได้รับเงินบริจาคร่วมกัน สำหรับนำมาแบ่งปันกันใช้ นาข้าว ในบริเวญที่โดนซึนามิมีโคลนตะกอนสะสมมากมาย เมื่อกำจัดเอาขยะเหล่านั้นออกไป ปรับปรุงดินใหม่ด้วย EM ก็สามารถกลับมาทำนาได้อีก ใช้เวลาปรับดินเพียงไม่นานเท่านั้นเอง 
 นาข้าวที่ใช้ EM ในการปลูกและดูแล ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  รวงข้าวที่สมบูรณ์  บ้านที่อยู่ในเขตที่มีกัมมันตภาพรังสี ถูกล้างสารกัมมันตภาพต่างๆด้วย EM และมีผู้คนกลับมาอาศัย ใช้ชีวิตอยู่อย่างเดิม
 แผนผัง พื้นที่ที่ถูกกัมมันตภาพรังสี บางแห่ง ถูกฟื้นฟูด้วย EM แล้ว และบางแห่งกำลังดำเนินการต่อไป การใช้ EM กับปศุสัตว์ก็ได้ผลดี สามารถปัญหาการเจ็บป่วยของสัตว์ลงอย่างได้ผล การพัฒนานำ EM ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งนำไปผลิตเป็นพลาสติก EM ซึ่งทำเป็นภาชนะถูกตรวจสอบแล้วว่า สามารถกำจัดสารกัมมันตภาพที่ตกค้างในน้ำได้อย่างดี
โตตโต้ และ ทีมที่ไปร่วมดูงานและฟังการบรรยายเรื่องการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ท่านผู้ว่าฯการเคหะแห่งชาติ และทีมงาน  ไปดูงานที่ชายหาดของโอกินาว่า เป็นชายหาดที่ทำฟาร์มสาหร่าย น้ำที่นี่มีคุณภาพเนื่องจากมีการบำบัดน้ำจากคลองต่างๆด้วย EM ก่อน ไหลออกสู่ทะเล
 พวกเราลงไปดูสาหร่ายคุณภาพดีใกล้ๆ  แหล่งนี้มีการทำสาหร่ายมานานมากแล้ว  คุณภาพสาหร่ายที่ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ตอนที่ยังไม่ใช้ EM บำบัดน้ำก่อนไหลลงมาที่ทะเล
พวกเราทุกคนต่างมีความสุข เมื่อได้เห็นผลงานของ EM ไปดูแปลงผักอินทรีย์ ที่ใช้ปุ๋ยจากโรงแรม  กำลังอธิบายวิธีการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งทำให้ดินยังคงความอุดมสมบูรณ์ได้ รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆอย่างคุ้มค่าอีกด้วย
 กางมุ้งให้ผักกันแมลง และช่วยควบคุมอุณหภูมิ  ขวดใส่ EM ที่คนดูแลสวนบอกว่าช่วยไล่นก ไม่ให้มาจิกกินผลผลิต  ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษอาหาร
 แครอทเกษตรอินทรีย์  โรงเรือนที่ปลูกผักสารพัดชนิด  โรงเหล้า ที่ใช้ EM ในการบำบัดน้ำที่ได้จากการซาวข้าว ก่อนจะทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
 ข้าวจากประเทศไทยที่ใช้ทำเหล้า  โรงบ่มข้าว  เหล้าที่ผ่านกระบวนการหมัดถูกนำมาเก็บจนกว่าจะได้เวลานำไปจำหน่าย
 กระบวนการทำเหล้า  เหล้าที่วางจำหน่ายในร้านค้าของโรงเหล้าแห่งนี้ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
 ดูงานที่โรงคัดแยกขยะเศษอาหาร เพื่อนำมาทำเป็นอาหารหมู ตรวจสอบเศษอาหารอีกครั้งไม่ให้มีเศษพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอม  เศษอาหารที่ผ่านการตวจสอบพร้อมนำไปหมัก
 อาหารเหลือจากซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ  ใส่ถังหมักด้วย EMเพื่อนำไปเป็นอาหารหมู ดูสะอาดและปราศจากกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน หรือพาหะอื่นๆมาตอมแม้แต่ตัวเดียว
 ส่วนน้ำมันที่เหลือจากการทอดเทมปุระ ของทอดต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการทำไบโอดีเซล น้ำมันที่ออกมาพร้อมนำไปใช้งาน  เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากขยะอาหาร
 หมูที่เลี้ยงแบบหมูหลุม ใช้ EM ฉีดพ่นคอก และดูแล ไม่มีกลิ่นเหม็นมูลหมูและไม่มีแลงพาหะตอม  วัสดุที่รองคอกหมูปนกับมูลหมู นำมาแปรรูปต่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ มอบของที่ระลึกให้กับผู้ดูแลโรแปรรูปขยะเศษอาหาร
 แวะชิมไอศครีม EM นม EM ไอศครีม EM
   
ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบการศึกษาดูงานทั้งหมด    

 

 ผลิตภัณฑ์อีเอ็มบอลและจุลินทรีย์พร้อมใช้ ตราโตตโต้(คลิ๊กที่นี่)
อัลบัมรูปของโต๊ตโตะ

สวนมะยงชิดอินทรีย์
สวนยางพาราของโต๊ตโตะ
ประชุมสัมนาเทคโนโลยี EM ที่ประเทศญี่ปุ่น
โตตโต้ ร่วมเผยแพร่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศลาว
การพัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วย EM ภาคตะวันออก
โตตโต้เที่ยวงานเกษตร
สัมนาพิเศษบริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด สนใจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ติดต่อ คุณสิ่ว 081-645 0575 / 086-522 5265 หรือแอด Official Line : @totto.em (มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

หน้าหลัก  |  ติดต่อเรา/แผนที่  |  วิธีการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับเรา  |  EM ในญี่ปุ่น