link ตัวอย่างแก้ไขปัญหาที่ก้นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
ReadyPlanet.com
link ตัวอย่างแก้ไขปัญหาที่ก้นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คลิกที่ภาพหรือชื่อภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง ทำสีน้ำด้วยโบกาฉิ ใช้ EM บำบัดน้ำจากคลอง
บ่อเลี้ยงหอยแมลงภู่ EM Ball กับฟาร์มหอยกลางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาสาหร่ายบูมก้นบ่อ