รายละเอียด บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่อยู่อาศัย
ReadyPlanet.com
รายละเอียด บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่อยู่อาศัย

 

วิธีดับกลิ่นท่อเหม็น ป้องกันปัญหาท่อตัน น้ำเสีย น้ำดำเน่าเหม็น(คลิก)

แก้ท่อตัน บ่อเกรอะ แก้ส้วมเต็มเร็ว

 

บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม(คลิก)

ลดค่าBOD , COD สลายตะกอน ไขมันอุดตัน ทำให้น้ำใส กำจัดกลิ่นเหม็น

 

อาคารที่อยู่อาศัย(คลิก)

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน