ตัวอย่างผู้ใช้ ทำเกษตรอินทรีย์
ReadyPlanet.com
ตัวอย่างผู้ใช้ ทำเกษตรอินทรีย์ คลิกที่ชื่อภาพเพื่อดูรูปผลการใช้ของพืชแต่ละชนิดค่ะ
สวนมะลิของลูกค้าโตตโต้


กาแฟออร์แกนิคบนดอยช้าง


สวนมะนาว

ภาพลำไยที่ลูกค้าส่งมาให้


สวนยางพารา


สวนปาล์มน้ำมัน

สวนพริก


สวนผัก


นาข้าวอินทรีย์

สวนมะยงชิดโตตโต้ จ.พิจิตร


ไร่ข้าวโพด


ไร่มันสำปะหลัง

โป๊ยเซียนประกวด


สวนส้มโอของคุณลุงประมาณ


ไร่สับปะรดไร่อ้อย


มังคุด


สนามกอล์ฟ

 
การปลูกผักสวนครัวแบบญี่ปุ่น


นาข้าว รอดจากน้ำท่วมด้วย EM Ball