เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com
เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น

การใส่ปุ๋ยทางดิน เป็นการใส่อาหารที่พืชจะดูดซึมไปใช้มากที่สุดเนื่องจากพืชจะดูดซึมธาตุอาหารทางรากได้มากที่สุด และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้พืชเติบโตแข็งแรง เมื่อดินดีพืชจะเติบโตและให้ผลผลิตดี การทำเกษตรอินทรีย์จะส่งผลให้ดินมีชีวิต ต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานานซึ่งจะทำให้ดินตาย ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น หรือพืชเป็นโรคง่ายแมลงศัตรูพืชมาก

ปุ๋ยโบกาฉิ(คลิก) (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช และมีประโยชน์ในการย่อยสลายอาหาร-ซากพืชซากสัตว์ในดินให้เป็นสารอาหารที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้

ซุปเปอร์โบกาฉิ(คลิก) (สารปรับปรุงดิน)

ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นดินถมที่ขาดสารอาหารมีลักษณะแข็ง ดินเสียขุดแล้วจอบกระเด้ง ดินเป็นกรดปลูกอะไรไม่ขึ้น ดินที่มีสารเคมีและยาฆ่าหญ้าตกค้าง ดินขาดจุลินทรีย์ย่อยซากพืชซากสัตว์ สารปรับปรุงดินจะช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น อุ้มน้ำและสารอาหาร ช่วยปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างในดิน


  
ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
สารปรับปรุงดิน-ซุปเปอร์โบกาฉิ(จุลินทรีย์ผง) article
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ article
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรญี่ปุ่น(ปุ๋ยโบกาฉิ)ตราโต๊ตโตะ