เกี่ยวกับเรา
ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับเรา

"ความตั้งใจ" ของ โต๊ตโตะ คือ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีให้น้อยลง ทำให้เราปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี โต๊ตโตะไม่เคยหยุดหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านได้รับสิ่งที่คุ้มค่า และสามารถวางใจในคุณภาพของสินค้าจากเรา

ทางด้านการเกษตร

เราผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฮอร์โมนน้ำที่เป็นสารอาหารเข้มข้นพร้อมใช้สำหรับพืช และสุโตจู้ เพื่อใช้ในการกำจัดแมลงอีกทั้งช่วยรักษาโรคพืชต่างๆ เราคัดสรรวัตถุดิบและควบคุมการผลิตให้ดีที่สุด  เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเผชิญอยู่ ให้ได้ใช้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพ และทำให้ได้ผลผลิตมากที่สุด ปลอดภัยจากสารเคมี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวทาง

  1. ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ มีภูมิต้านทาน ไม่เป็นโรคง่าย ได้ผลผลิตสูงสุด
  2. แก้ไขดินเสีย ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินความจำเป็นและผิดวิธี
  3. เผยแผ่แนวคิดและวิธีการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
  4. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไร้สาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคน
  5. พัฒนาศักยภาพการผลิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทย
  6. สุขภาพเกษตรกรปลอดภัย และทำเกษตรชีวภาพอย่างยั่งยืน

 

ทางด้านการบำบัดสิ่งแวดล้อม

ในชีวิตประจำวันของทุกคน พวกเรากำลังสร้างให้เกิดของเสียและขยะแก่โลกอยู่ตลอดเวลา ขยะเหล่านั้นก่อให้เกิดมลภาวะทั้งในอากาศ ดิน และน้ำ เราทุกคนควรตระหนักว่าการบำบัดสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่และสิ่งจำเป็นที่ ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาโลกใบนี้ที่จะเป็นที่อยู่เป็นบ้านของลูกหลานและของเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายของพวกเราต่อไป

หลักการและแนวทาง

  1. ลด การใช้เคมี และเติมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สภาพแวดล้อม เพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านั้นย่อยสลายของเสียให้ไม่เกิดเป็นมลภาวะ เริ่มที่จุดกำเนิดของของเสีย ไม่ว่าของเสียเหล่านั้นจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่พักอาศัย หรือแม้แต่ครัวที่อยู่หลังบ้านของเรา ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเคมีน้อยลง และเริ่มใช้สิ่งที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆให้มากขึ้น
  2. รักษา แหล่งน้ำของระบบนิเวศน์ เริ่มที่บ่อบำบัดและบ่อน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั้งท่อระบายน้ำที่ออกจากโรงแรมและอาคารต่างๆ เหล่านี้มักปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติ "ช่วยกันดีไหม" โตตโต้ช่วยให้น้ำทิ้งเหล่านั้นกลายเป็นน้ำที่ถูกบำบัด รวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างก็จะถูกกำจัดไป มลภาวะทางอากาศลดลง พวกเราก็อยู่อย่างสบาย และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ด้วย
  3. การกำจัดขยะ แทนที่เราจะใช้สารเคมีกัดกร่อนรุนแรง ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพยายามเติมอากาศให้กับน้ำเสีย เราควรเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านั้น จะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้อย่างมาก อีกทั้งยังได้ผลดีในระยะยาวอีกด้วย


บริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด สนใจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ติดต่อ คุณสิ่ว 081-645 0575 / 086-522 5265 หรือแอด Official Line : @totto.em (มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

หน้าหลัก  |  ติดต่อเรา/แผนที่  |  วิธีการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับเรา  |  EM ในญี่ปุ่น