การบำบัดน้ำ
ReadyPlanet.com
การบำบัดน้ำ

การบำบัดน้ำเสีย

ที่มาของน้ำเสีย

น้ำที่ผ่านการใช้ในการอุปโภคและ บริโภคแล้วนั้น จะแปรสภาพกลายเป็น น้ำเสีย เนื่องจากมีการปนเปื้อน สิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยทั่วไป น้ำเสียจะแบ่งได้เป็น 2ประเภทคือ

 1. น้ำทิ้ง (Waste Water)
  คือ น้ำเสียจากการชำระล้าง เช่น ซักผ้า ล้างถ้วยชาม อาบน้ำ โดยจะระบายสู่สาธารณะไปตามท่อระบายน้ำซึ่งสิ่งปฏิกูลที่ไหลไปกับน้ำอาจทำให้ท่อน้ำเกิดการอุดตันได้ โดยเฉพาะน้ำจากครัวนั้น ควรมีบ่อดักขยะและไขมัน (Grease Trap) ก่อนระบายสู่ทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการอุดตัน
 2. น้ำโสโครก (Soil Water)
  คือ น้ำเสียจากสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นโถปัสสาวะส้วม ส่วนมากท่อจะแยกออกจากน้ำทิ้ง เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น โดยน้ำโสโครก จะต้องมีการบำบัดก่อนระบายสู่สาธารณะ ตามมาตรฐาน หรือกฏกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538)

ผลกระทบจากน้ำเสีย

 1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค
 2. ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ
 3. ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน
 4. ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 5. ก่อให้เกิดความรำคาญ
 6. ทำให้สูญเสียทัศนียภาพ

 จุดประสงค์ในการบำบัดน้ำเสีย

 1. ลดความสกปรกของน้ำเสียได้ตามมาตราฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
 2. ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

 การจัดการน้ำเสีย

 • บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่บ้านพักอาศัยและอาคารต่างๆที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มักมีปัญหาส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปัญหาการอุดตัน 
 • บ่อเกรอะ-บ่อซึม ใช้ถังคอนกรีตสำเร็จรูป ทรงกระบอกซึ่งมักมีปัญหาการอืด หากมีของเสียสิ่งปฏิกูลที่ไม่ย่อยสลายปริมาณมาก หรือกรณีมีน้ำใต้ดินสูงทำให้น้ำไม่สามารถซึมออกไปได้ จึงต้องมีการสูบของเสียทิ้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

 การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดตะกอนด้วยวิธีทางชีวภาพ

(Biological Treatment)

เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโต ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง

ข้อดีของการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดตะกอนด้วยวิธีทางชีวภาพ

 1. สามารถทำได้ง่าย ลงทุนน้อย และ ลงแรงน้อย
 2. เห็นผลไว
 3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่จุดแรกที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำเสียเช่นชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างในครัว ไปจนถึงบ่อเกรอะ หรือถังดักไขมัน

ผลที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย

 1. ผลโดยตรงที่เห็นผลเร็วและชัดเจนที่สุดได้แก่การช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อน้ำและลดการอุดตันของท่อ
 2. ไม่ต้องสูบส้วมบ่อย เนื่องจากของเสียได้ถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แล้ว
 3. ช่วยให้สิ่งแวดล้อมหรือที่อยู่อาศัยน่าอยู่ขึ้น
 4. การบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

วิธีบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายตะกอน ด้วยวิธีทางชีวภาพด้วยโต๊ตโตะ

1. วิธีการใช้จุลินทรีย์พร้อมใช้ (แบบน้ำ) 

 • เทจุลินทรีย์ลงใน ท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า ชักโครก โถปัสสาวะ ในห้องน้ำทุกห้อง โดยเฉพาะห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร จะช่วยดับกลิ่นเหม็น ได้อย่างดี
 • เทจุลินทรีย์ลงในอ่างล้างจาน เพื่อช่วยลดปริมาณและป้องกันไขมันอุดท่อ และช่วยกำจัดหรือป้องกันกลิ่นเหม็น กำจัดกลิ่นเศษอาหาร 
 • เทจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อไม่มีเศษอาหารหรือไขมันสะสมจะช่วยลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงสาบและหนู ได้
 • เทจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะโดยตรงเพื่อกำจัดกลิ่น รวมทั้งช่วยย่อยสลายสิ่งขับถ่ายต่างๆโดยไม่ต้องสูบออก

 

2. EM BALL โต๊ตโตะ สำหรับ แหล่งน้ำที่ลึกเกิน 80 ซม. บ่อบำบัดน้ำ ท่อระบายน้ำ น้ำเน่า บ่อปลา บ่อกุ้ง คูคลอง ทะเล

จุลินทรีย์จะทำงานที่พื้นดินใต้น้ำ ย่อยสลายกากตะกอน สิ่งปฏิกูล ของเน่าเสีย โคลน ขี้เลน ปรับค่า pH ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ลดค่า BOD ลง กำจัดกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาน้ำเน่า รักษาโรคและแผลต่างๆของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 • จำนวนและระยะเวลาการใส่ขึ้นอยู่กับความเน่าเสียของน้ำ
 • สามารถใช้ควบคู่กับจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ จะทำให้ผลของการบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็น สารแขวนลอย และโคลนตะกอนที่สะสมอยู่ในท่อน้ำ บ่อเกรอะ หรือแหล่งน้ำต่างๆ

      

 (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)

__________________________________________________________________

 

ติดต่อเพื่อสอบถามวิธีการบำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น แก้ปัญหาน้ำเสีย น้ำดำ น้ำเน่า จากแหล่งน้ำต่างๆ
1. โทร 081-6450575, 086-5225265

2. แอด Line@ เสิร์ช > @totto.em (มีเครื่องหมาย @)
หรือคลิก 
https://line.me/R/ti/p/%40totto.em 

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์อีเอ็มบอล (em ball) บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นพร้อมใช้ ตรา “โต๊ตโตะ” article
โต๊ตโตะ จุลินทรีย์น้ำEMพร้อมใช้
การใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียและการเติมจุลินทรีย์ในถังบำบัด article
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และ กำจัดกลิ่นพร้อมใช้ ตรา “โต๊ตโตะ”
 article
กำจัดกลิ่น ห้องน้ำเหม็น ท่อเหม็น บำบัดน้ำเสีย article
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ำ (ปุ๋ยน้ำ-อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้น) และ สารกำจัดแมลงชีวภาพ / รักษาโรคพืช ตรา “โต๊ตโตะ”
การใช้จุลินทรีย์ดี "โปรไบโอติก" ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ช่วยลดปัญหาเจ็บป่วย article