การบำบัดน้ำ
ReadyPlanet.com
dot
การบำบัดน้ำ

การบำบัดน้ำเสีย

ที่มาของน้ำเสีย

น้ำที่ผ่านการใช้ในการอุปโภคและ บริโภคแล้วนั้น จะแปรสภาพกลายเป็น น้ำเสีย เนื่องจากมีการปนเปื้อน สิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยทั่วไป น้ำเสียจะแบ่งได้เป็น 2ประเภทคือ

 1. น้ำทิ้ง (Waste Water)
  คือ น้ำเสียจากการชำระล้าง เช่น ซักผ้า ล้างถ้วยชาม อาบน้ำ โดยจะระบายสู่สาธารณะไปตามท่อระบายน้ำซึ่งสิ่งปฏิกูลที่ไหลไปกับน้ำอาจทำให้ท่อน้ำเกิดการอุดตันได้ โดยเฉพาะน้ำจากครัวนั้น ควรมีบ่อดักขยะและไขมัน (Grease Trap) ก่อนระบายสู่ทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการอุดตัน
 2. น้ำโสโครก (Soil Water)
  คือ น้ำเสียจากสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นโถปัสสาวะส้วม ส่วนมากท่อจะแยกออกจากน้ำทิ้ง เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น โดยน้ำโสโครก จะต้องมีการบำบัดก่อนระบายสู่สาธารณะ ตามมาตรฐาน หรือกฏกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538)

ผลกระทบจากน้ำเสีย

 1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค
 2. ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ
 3. ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน
 4. ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 5. ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
 6. ทำให้สูญเสียทัศนียภาพ

 

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็น สารแขวนละอย และโคลนตะกอนที่สะสมอยู่ในท่อน้ำ บ่อเกรอะ หรือแหล่งน้ำต่างๆ

      

 (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม)

จุดประสงค์ในการบำบัดน้ำเสีย

 1. ลดความสกปรกของน้ำเสียได้ตามมาตราฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
 2. ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

 

ระบบกำจัดน้ำเสีย

 • บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่บ้านพักอาศัยและอาคารต่างๆที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มักมีปัญหาส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปัญหาการอุดตัน ซึ่งจุลินทรีย์โตตโต้สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • บ่อเกรอะ-บ่อซึม ใช้ถังคอนกรีตสำเร็จรูป ทรงกระบอกซึ่งมักมีปัญหาการอืด หากมีของเสียสิ่งปฏิกูลที่ไม่ย่อยสลายปริมาณมาก หรือกรณีมีน้ำใต้ดินสูงทำให้น้ำไม่สามารถซึมออกไปได้ จึงต้องมีการสูบของเสียทิ้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากใช้จุลินทรีย์โตตโต้ในปริมาณที่พอดีกับของเสียจะทำให้ไม่ต้องสูบบ่อยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

 

การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน ด้วยระบบชีวภาพ

(Biological Treatment)

เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทาง ชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโต ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง

ข้อดีการบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน ด้วยระบบชีวภาพ

 1. สามารถทำได้ง่าย ลงทุนน้อย และ ลงแรงน้อย
 2. เห็นผลเร็วมาก ภายใน 1 วัน
 3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่จุดแรกที่เป็นทางระบายของน้ำเสีย ไปจนถึงบ่อเกรอะที่เป็นแหล่งรวม / เก็บกัก น้ำเสีย

ผลที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย

 1. ผลโดยตรงที่เห็นผลเร็ว และชัดเจนที่สุด ได้แก่ ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากท่อน้ำ ลดการอุดตันของท่อ
 2. ไม่ต้องสูบส้วมบ่อย เนื่องจากกากตะกอนลดลง
 3. ช่วยให้สิ่งแวดล้อมบริเวณอาคาร หรือที่อยู่อาศัยดีขึ้น
 4. การบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

วิธีบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน ด้วยระบบชีวภาพ

1. วิธีการใช้จุลินทรีย์พร้อมใช้ (แบบน้ำ) ตรา โตตโต้ (อัตราส่วนและความถี่ในการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ)

 • เทจุลินทรีย์ลงใน ท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า ชักโครก โถปัสสาวะ ในห้องน้ำทุกห้อง โดยเฉพาะห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร จะช่วยดับกลิ่นเหม็น ได้อย่างดี
 • ลดปริมาณและป้องกันกากไขมันอุดท่ออ่างล้างจาน กำจัดกลิ่นเศษอาหารใช้จุลินทรีย์เทลงท่อ ทิ้งไว้ค้างคืน ทำซ้ำหากน้ำยังไหลไม่สะดวก
 • เทจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง เมื่อท่อระบายน้ำสะอาดขึ้น จะช่วยลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ ยุง-ลูกน้ำ หนู ได้
 • เทจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะโดยตรง เพื่อกำจัดกลิ่นที่ระบายออกมาทางช่องระบายแก๊ส รวมทั้งช่วยย่อยสลายกากตะกอนต่างๆให้กลายเป็นของเหลว จึงทำให้บ่อไม่เต็มเร็ว
 • น้ำท่วม ใช้จุลินทรีย์ 1 ลิตรต่อพื้นที่ประมาณ 20 ตร.วา หรือ 60-90 ตร.ม. 5,000 – 20,000 ลิตร ( 1 แกลอน ต่อ 90 ตร.วา / 300-400 ตร.ม.) เทลงในน้ำ ที่ท่วมขังระดับน้ำสูงไม่เกิน 1 เมตร หากมวลน้ำมีการเคลื่อนที่หรือไหลผ่านเรื่อยๆ อาจต้องเติมจุลินทรีย์บ่อยขึ้น
 • บำบัดน้ำเสียจากการเกษตร, ปศุสัตว์, ประมง,โรงงานอุตสาหกรรม, ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป ใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่น รดราด ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย อัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ำเสียตั้งแต่ 2,000 -10,000 ลิตร แล้วแต่สภาพของน้ำเสีย

2. EM BALL สำหรับ แหล่งน้ำที่ลึกเกิน 80 ซม. บ่อบำบัดน้ำ ท่อระบายน้ำ น้ำเน่า บ่อดักไขมันพื้นที่เกษตรกรรมจมน้ำ สวน นา บ่อปลา,กุ้ง คูคลอง ทะเล

 

จุลินทรีย์ทำงานที่พื้นดินใต้น้ำ ย่อยสลายกากตะกอน สิ่งปฏิกูล ของเน่าเสีย โคลน ขี้เลน ที่จมอยู่ในแหล่งน้ำ ปรับค่า pH ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ลดค่า BOD ลง กำจัดกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาน้ำเน่า โรคพยาธิในน้ำ รักษาโรค แผลต่างๆของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 • EM บอล 1 ลูก บำบัดน้ำประมาณ 5,000-10,000 ลิตร
 • น้ำเน่าเสียมากให้ใช้ 1ลูก / น้ำ 2,000-5,000 ลิตร
 • จำนวนและระยะเวลาการใส่ขึ้นอยู่กับความเน่าเสียของน้ำ
 • บริเวณที่มีของเสียมากอาจต้องใส่อีเอ็มบอลซ้ำ
 • ใส่ในบ่อเกรอะ ถังส้วม ถังแซท 
 • สามารถใช้ควบคู่กับจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ จะทำให้ผลของการบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ใช้จุลินทรีย์ขยายบำบัดน้ำช่วงที่ลึกไม่เกิน 80 ซม. ส่วนEM บอลทำหน้าที่ที่ก้นบ่อหรือที่น้ำลึก

 

 

   

อัตราส่วน และความถี่ในการใช้จุลินทรีย์ สำหรับบ้านเรือน หรืออาคารต่างๆ

 1. หากต้องการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ขึ้นมาจากท่อภายใน 1 วัน ให้ใช้จุลินทรีย์ในอัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 ลิตร : น้ำเสีย 1000 ลิตร
 2. ใช้บำบัดน้ำ - กำจัดกลิ่นโดยทั่วไป 3-7 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนของน้ำเสีย จุลินทรีย์ 1 ลิตร : น้ำเสีย 1000 - 10,000 ลิตร
 3. สามารถทำระบบน้ำหยด เพื่อปล่อยจุลินทรีย์ทีละน้อยๆ ลงสู่ระบบท่อระบายน้ำได้ เพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำตลอดเวลา

 

การนำจุลินทรีย์พร้อมใช้ โตตโต้ ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

วิธีการใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร

จุลินทรีย์พร้อมใช้ โตตโต้ อัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 : น้ำ 500 (20 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร)

 • เช็ดถูพื้นห้องของบ้านหรืออาคาร
 • ฉีดพ่นเป็นฝอยละอองในห้องครัว ห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องอื่นๆ เพื่อกำจัดกลิ่นอับ
 • ฉีดพ่นกำจัดกลิ่นอับในรถยนต์

จุลินทรีย์ อัตราส่วน จุลินทรีย์ 1 : น้ำ 200 (50 ซีซ๊ ต่อน้ำ 10 ลิตร)

 • ทำความสะอาดภาชนะถ้วยชาม เช็ดถูบริเวณอ่างล้างชาม
 • ล้างสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • ฉีดพ่นถังขยะ และกองขยะ กลิ่นจะค่อยๆลดลง กระดาษหรือเศษวัชพืชจะถูกย่อยสลายยุบตัวลงได้เร็วขึ้น แมลงวันจะลดลง
 • ผสมน้ำรดนไม้ในสวนภายในบ้าน

 

ผลงานขอระบบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

ลดกลิ่นเหม็นของตะกอน สร้างน้ำใส

และระบบนิเวศน์ที่บริสุทธิ์

สถาปัตยกรรมชั้นนำในโอกินาวา ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับวัสดุก่อสร้าง
กำจัดคราบไขมัน เชื้อราภายในบ้าน ใช้จุลินทรีย์แทนผงซักฟอก หรือ น้ำยาเคมีต่างๆซึ่งอาจทำลายสุขภาพเมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
กำจัดกลิ่นเหม็นและเมือก ในสระว่ายน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลย

สอบถามข้อมูลการใช้จุลินทรีย์เพิ่มเติมได้ที่ 081-645-0575 คุณสิ่ว, 086-522 5265 คุณโส่ย, 081-656-6215 คุณ เอกราช

สั่งซื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ ตราโตตโต้ 

 

 ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น
โปรโมชั่นสุดคุ้ม ฮอร์โมน / สุโตจู้ / โบกาฉิ article
โต๊ตโตะ EM Ball (อีเอ็มบอล) article
โต๊ตโตะ จุลินทรีย์น้ำEMพร้อมใช้
สารปรับปรุงดิน-ซุปเปอร์โบกาฉิ(จุลินทรีย์ผง) article
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ article
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรญี่ปุ่น(ปุ๋ยโบกาฉิ)ตราโตตโต้ articleบริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด สนใจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ติดต่อ คุณสิ่ว 081-645 0575 / คุณโส่ย 086-522 5265

หน้าหลัก  |  ติดต่อเรา/แผนที่  |  วิธีการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับเรา  |  EM ในญี่ปุ่น

 

 

พบกับเราและบทความอื่นๆได้ที่ Facebook Fan page : EM & EM ball อีเอ็มและอีเอ็มบอล ตราโตตโต้