บำบัดน้ำเสีย แก้น้ำเน่าเสีย ดับกลิ่นส้วม กลิ่นเหม็น อีเอ็มบอล(EM Ball)ตราโตตโต้ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสีย กำจัดกลิ่นท่อเหม็น กลิ่นห้องน้ำเหม็น สลายไขมันอาหารในท่อ กำจัดดินเลนตะกอน แก้ปลาลอยหัว ดับกลิ่นบ่อปลาดุก กุ้ง หอย ช่วยให้น้ำใส เพิ่มออกซิเจน
ReadyPlanet.com
dot
โต๊ตโตะ EM Ball (อีเอ็มบอล) article

 

 จุลินทรีย์ EM Ball พร้อมใช้ ตรา "โต๊ตโตะ"

บำบัดน้ำ กำจัดกลิ่น

ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจากญี่ปุ่น 100% โดยคัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุด
(Effective Microorganism)
และผลิตด้วยวัตถุดิบอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย และกลิ่นเหม็นอย่างได้ผล

 


 • กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อบำบัด และแหล่งน้ำ คู คลอง อย่างได้ผล
 • ย่อยสลายของเสีย ไขมัน อินทรีย์วัตถุ ตะกอน และดินเลนในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำใส
 • ลดค่า BOD COD กำจัดก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่า ช่วยสร้างออกซิเจนในน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพแท้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
   

คุณสมบัติจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganism)

 1. จุลินทรีย์ในอีเอ็มบอลทำงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนและกระบวนการย่อยสลายของเสียนั้นปลดปล่อยออกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อม ทำงานได้ในระบบเปิด/ปิด
 2. ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดี กำจัดกลิ่น และละลายกากตะกอน  เศษไขมันอาหาร บ่อดักไขมัน คราบสบู่ ในน้ำทิ้ง อินทรีย์สารแขวนลอยในน้ำที่สะสมอุดตันเป็นสาเหตุให้ท่อตัน
 3. แก้ปัญหา ปรับค่า pH ให้เป็น กลาง 
 4. เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ประหยัด ปลอดภัย ได้ผลดี และเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น โซดาไฟ 

สำหรับแหล่งที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงานอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บ่อบำบัดน้ำเสีย

ประโยชน์

 1. กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียเน่าเหม็น จากห้องน้ำเหม็น ท่อระบายมีกลิ่น กองขยะ บ่อน้ำ ร่องน้ำ กำจัดก๊าซแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า)  ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์กลุ่มดีให้กับสิ่งแวดล้อม ทำลายจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นและเชื้อโรค กำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างเร็วทันใจ เห็นผลไว
 2. เหมาะสำหรับการโยนลงในบ่อบำบัดน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่องน้ำ เพื่อกำจัดตะกอนของเสียที่ก้นบ่อที่มีความลึกและไม่มีออกซิเจน
 3. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ สัตว์น้ำ และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสารพิษสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ 
 4. สามารถใช้ได้ทั้งในบริเวณที่น้ำนิ่งและน้ำไหล
 5. ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ* ลดค่า BOD, COD,  Grease & Oil เพิ่มค่า DO ให้ผ่านค่ามาตรฐาน กำจัดอินทรีย์สารแขวนลอยในน้ำ ทำให้น้ำใสขึ้น 
 6. แก้ไขบ่อเกรอะที่น้ำไม่สามารถซึมออกได้(ทำให้ล้นขึ้นมาปากบ่อหรือน้ำล้นไปในห้องน้ำ)


 7. วิธีการใช้จุลินทรีย์ EM ball พร้อมใช้
  โยนกระจายลงในแหล่งน้ำที่ต้องการบำบัด บ่อบำบัด บ่อเกรอะ บ่อซึม แหล่งน้ำเสีย ท่อ
  เมื่อใช้ร่วมกับจุลินทรีย์น้ำพร้อมใช้ "โต๊ตโตะ" จะเห็นผลเร็วมาก น้ำจะเริ่มใส กลิ่นจะหายได้อย่างรวดเร็ว


 


 

 

        
         

      ลักษณะการทำงานร่วมกันของ EM ball และ EM พร้อมใช้

 • ในบ่อที่มีความลึกตั้งแต่ 1 เมตร หรือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่น้ำไหลผ่านจุลินทรีย์ EM ball จะจมลงทำงานที่ก้นบ่อ กำจัดเลนตะกอน สร้างออกซิเจน ปรับpH กำจัดก๊าซพิษ
 • เทจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ชนิดน้ำ ลงในบ่อ โดยจุลินทรีย์จะทำงานจากผิวน้ำลงไป ช่วยดับกลิ่นที่ขึ้นมาจากน้ำเน่าได้เป็นอย่างดี
 • ระยะเวลาการใช้ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสีย
  (ในระยะแรกที่ตะกอนสลายไป อาจมีขยะจากก้นบ่อลอยขึ้นมาด้วย ต้องตักทิ้งไป)
 • EMบอล โยนลงไปในแหล่งน้ำที่ต้องการบำบัด ท่อ บ่อบำบัด แหล่งน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม
 • สามารถใช้ร่วมกับ จุลินทรีย์EM พร้อมใช้ชนิดน้ำเอนกประสงค์ หรือ EM ย่อยสลายไขมันสูตรเข้มข้นตราโตตโต้ จะเห็นผลเร็วมาก น้ำจะเริ่มใส กลิ่นจะหายได้รวดเร็ว   
 • วิธีใช้ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ และใส่จุลินทรีย์พร้อมใช้ชนิดน้ำรดลงไปเพื่อให้กลิ่นหายเร็ว เทลงไปในบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ท่อระบายน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ แล้วราดน้ำตาม หรือใส่ในบ่อเกรอะ ถังแซทส์ เดือนละ1ครั้ง หรือสามารถทำซ้ำได้บ่อยๆจนกว่ากลิ่นจะหาย ทำให้ส้วมไม่เต็มเร็วไม่ต้องสูบบ่อย เพราะจุลินทรีย์จะช่วยย่อยกากตะกอนและลดกลิ่น 

         รายละเอียด บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่อยู่อาศัย

 

สำหรับแหล่งน้ำ คูคลอง ทะเล รวมถึงแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หอย ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

ประโยชน์

 1. กำจัดและบำบัดลดปริมาณดินเลนก้นบ่อที่เน่าเสียให้ดีขึ้น ของเสียก้นบ่อ ย่อยสลายขี้กุ้ง ขี้ปลา สิ่งปฏิกูล อาหารเสียตกค้าง ให้กลายเป็นปุ๋ย
 2. แก้น้ำเน่าเสีย ตะกอนที่ทำให้น้ำขุ่น น้ำดำ มีกลิ่นเหม็น แก้ออกซิเจนต่ำ มีเชื้อโรคสะสม ทำให้น้ำใสขึ้น สัตว์น้ำสามารถอยู่อาศัยได้ดีขึ้น สร้างก๊าซออกซิเจนในบ่อให้มากขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
 3. ปรับค่าpH ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 
 4. สร้างแพลงก์ตอน สร้างสีน้ำ รักษาสีน้ำ และสร้างห่วงโซ่อาหารที่ดีให้กับธรรมชาติ สร้างสัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์
 5. จุลินทรีย์ช่วยกำจัดกลิ่น กำจัดก๊าซพิษในดิน ลดค่าแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ก๊าซไข่เน่า) ได้ไวมาก ช่วยให้สัตว์น้ำไม่เครียด 
 6. แก้อาการปลาลอยหัวตาย กุ้งลอย ถ้าใช้ร่วมกับกังหันหรือน้ำพุเพิ่มออกซิเจนให้น้ำ จะยิ่งเห็นผลเร็วมาก
 7. จุลินทรีย์ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ และดีต่อระบบย่อย-ดูดซึมอาหาร ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย ช่วยให้ปลา/กุ้งแข็งแรง  
 8. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ทำให้เปลืองต้นทุน อีกทั้งเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 9. เมื่อใช้ต่อเนื่องจะทำให้สัตว์ยิ่งแข็งแรง ลดอัตราการตาย โตไว อัตราแลกเนื้อสูง เนื่องจากเป็นการสร้างสุขอนามัยบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

รายละเอียดการแก้ปัญหาที่ก้นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หอย (คลิก)

 

เปรียบเทียบก่อนการใช้ และ ผลหลังการใช้ ของจุลินทรีย์พร้อมใช้ "โต๊ตโตะ"

- บ่อน้ำเน่าหลังโรงงาน
  Before: กลิ่นเหม็นมาก น้ำสีดำสนิท                                                    After: กลิ่นหายไป น้ำใสขึ้น


- บ่อน้ำเน่า
  Before: กลิ่นเหม็นมาก น้ำเน่าเสีย                                         After: กลิ่นหายไป น้ำใส

 


- สระน้ำเลี้ยงปลา

  Before: สระน้ำสีเขียวเข้ม มีกลิ่นเหม็น ปลาตาย                                                   After: น้ำใสขึ้น กลิ่นเหม็นหายไป ปลาหยุดตาย


- บ่อขยะขนาดใหญ่ ข้างภูเขาขยะ

  Before: กลิ่นเหม็นมาก สีน้ำดำขุ่น
  After: กลิ่นเหม็นหายไป น้ำใสขึ้น 


- บ่อของเสีย โรงงานผลิตอาหาร
  Before: กลิ่นเหม็นไขมัน
  After: กลิ่นไขมันดับลง

 
- กระชังปลาในคลอง จ.กาญจนบุรี
  Before: กระชังเลี้ยงมีกลิ่นเหม็นมาก ปลาตาย
  After: กลิ่นเหม็นหายไป ปลาหยุดตาย 


- บ่อเลี้ยงกุ้ง จ.นครปฐม
  ไม่ใช้จุลินทรีย์ : เกิดการสะสมของอาหาร ของเสีย ขี้เลน สาหร่ายตาย กลิ่นเหม็นมาก  (ภาพซ้าย บน,ล่าง)        

  ใช้จุลินทรีย์ขณะเลี้ยง: กุ้งแข็งแรง ของเสียสลายไป ขี้เลนน้อยลง ก้นบ่อสะอาด และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า  (ภาพขวา บน,ล่าง)
 

บ่อปลาที่วัดใต้ ซ.อ่อนนุช
ผันน้ำจากคลองที่มีความขุ่นมาเลี้ยงปลา หลังจากบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์น้ำพร้อมใช้ และจุลินทรีย์ Em ball พร้อมใช้ "โต๊ตโตะ"
แล้วน้ำใสมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ยังไม่มีเรือวิ่งในคลอง
น้ำในบ่อเลี้ยงใสจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้

แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ หรือใส่บ่อยขึ้น หากมีปริมาณของเสียมาก

แก้ปัญหาตะกอนไขมันอุดตันท่อตามร้านอาหาร โรงแรม ที่อยู่อาศัย หากต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ใช้ EM Ball ควบคู่กับ จุลินทรีย์อีเอ็มชนิดน้ำสูตรเข้มข้น สำหรับย่อยสลายไขมัน และกำจัดกลิ่น (จุลินทรีย์จะสลายกากไขมัน ตะกอน ในท่อ ทำให้ไม่ต้องตักทิ้งบ่อย หรือไม่ต้องตักทิ้งเลยหากทำต่อเนื่อง จะช่วยดับกลิ่นได้เร็วและดีมาก) 

(ควรใช้คู่กับจุลินทรีย์น้ำพร้อมใช้ เพื่อให้กลิ่นหายไวขึ้น)

เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

บำบัดทรายใต้ทะเลที่เสียจากสึนามิให้กลับมาเลี้ยงหอยแมลงภู่ได้อีกครั้ง

ใช้เทคโนโลยี EM Ball ง่ายๆและได้ผลจริง กับการทำประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างสีน้ำดี สร้างภูมิต้านทาน 

บำบัดดิน เลน ตะกอนที่เน่าเสียก้นบ่อ กำจัดขี้ปลา ขี้กุ้ง ลดก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ดับกลิ่น ทำให้น้ำใส ลดการใช้ยาเคมี ปลอดภัยกับผู้บริโภค สามารถใช้ได้ในน้ำจืดและน้ำเค็ม

เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อหอยแครงหอยแมงภู่ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ

 

 

 

ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการให้การรับรอง ระบบหรือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย


ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรอง "Q"

1. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิต
และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร
3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือ 

กรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน 


 สินค้าและบรรจุภัณฑ์

                       

จุลินทรีย์ EM Ball พร้อมใช้

(อีเอ็มบอล)  

นน.เฉลี่ย250กรัม/ลูก  

ขนาดประมาณลูกเทนนิส

มาตรฐานขนาดเท่ากันทุกลูก

 

กรุณาโทรสอบถามราคา

 

 

1. จุลินทรีย์น้ำพร้อมใช้ สูตรเอนกประสงค์

    (โฮมโปร แผนกเฮาส์แวร์มีขายเฉพาะขวด 1 ลิตรเท่านั้น)

    บรรจุแกลลอน 5,10,20,30 ลิตร 

    กรุณาสอบถามราคา

 

2. จุลินทรีย์น้ำพร้อมใช้ สูตรเอมไซม์เข้มข้น สลายไขมัน

    ซื้อ  หรือสั่งจากหน้าโรงงานเท่านั้น

    บรรจุแกลลอน 5,10,20,30 ลิตร

    กรุณาสอบถามราคา

 

บริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด
789 ม.7 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 
ส่งสินค้าจากโรงงานสมุทรปราการโดยรถของโรงงาน หรือ บริการไปรษณีย์ไทย, บริษัทขนส่งเอกชน
สามารถซื้อสินค้าหน้าโรงงานได้ ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. วันจันทร์-เสาร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 081 645 0575, 086 522 5265


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

บทความพิเศษ : จุลินทรีย์ใน EM Ball ทำงานอย่างไร ?

 

 

" เมื่อ EM Ball ถูกโยนลงในแหล่งน้ำ อัตราเฉลี่ย 1 ลูก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จะจมลงไปในท้องน้ำที่มีโคลนตม จุลินทรีย์จะแบ่งตัวแบบทวีค่า เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์มากขึ้นๆ จุลินทรีย์ก้อนจะจมอยู่ในโคลนตมความลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของโคลนตม Photosynthetic จะทำการย่อยสลายโคลนตมเหล่านั้น ทั้้งซากพืชซากสัตว์และแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น เช่น มีเทน แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถูกย่อยสลายจนหมด ก่อให้เกิดสารอาหาร Nutrient หรือที่เรียกว่า antioxidant การกำจัดอนุมูลอิสระ สร้างแพลงตอนพืช และ แพลงตอนสัตว์ ซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำในรุ่นแรก (First Generstion) สัตว์น้ำจะเจริญเติบโตด้วยสารอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  

 EM เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Microorganisms) จุลินทรีย์สามารถดึงเอามวลจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง (ไม่ใช่กลุ่มดีหรือกลุ่มเสีย)ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมประมาณให้มาเป็นจุลินทรีย์กลุ่มดีด้วย และยังช่วยลดหรือกำจัดจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคต่างๆให้หมดไปได้

ในประเทศไทยใช้วิธีนี้มากว่า 20ปีแล้ว การเคหะแห่งชาติ  โครงการอีสานเขียว โครงการชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและอีกหลายหน่วยงานทั่วประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการบำบัดน้ำเสียที่อ่างเก็บน้ำแม่มาน การบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบ (ที่เหม็นอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ได้ทำต่อเนื่อง) บ่อบำบัดน้ำเสียของแฟลตการเคหะคลองจั่น

  

  

  
ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น
โปรโมชั่นสุดคุ้ม ฮอร์โมน / สุโตจู้ / โบกาฉิarticle
โต๊ตโตะ จุลินทรีย์น้ำEMพร้อมใช้
สารปรับปรุงดิน-ซุปเปอร์โบกาฉิ(จุลินทรีย์ผง) article
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ article
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรญี่ปุ่น(ปุ๋ยโบกาฉิ)ตราโตตโต้ articleบริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด สนใจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ติดต่อ คุณสิ่ว 081-645 0575 / 086-522 5265 หรือแอด Official Line : @totto.em (มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

หน้าหลัก  |  ติดต่อเรา/แผนที่  |  วิธีการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับเรา  |  EM ในญี่ปุ่น