ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแท้100เปอร์เซนต์ (ปุ๋ยโบกาฉิสูตรญี่ปุ่นตราโตตโต้)คุณภาพดีเนื้อปุ๋ยล้วนไม่มีดินผสม แก้ดินเสีย เพิ่มผลผลิต
ReadyPlanet.com
dot
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรญี่ปุ่น(ปุ๋ยโบกาฉิ)ตราโตตโต้ article

 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 11/2553 กรมวิชาการเกษตร
 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 26/2554 กรมวิชาการเกษตร 
 
ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปุ๋ยโบกาฉิ(ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)คุณภาพสูงตราโตตโต้
 
ผลิตจาก มูลค้างคาว มูลวัว มูลไก่ กระดูกป่น ปลาป่น ฟอสเฟต แคลเซียม แมกนีเชียม รำข้าว แกลบ ฯลฯ อินทรียวัตถุล้วน ไม่ปลอมปนดิน ไม่ผสมเคมี นำมาผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์กับหัวเชื้อจุลินทรีย์EM (เทคโนโลยีชีวภาพญี่ปุ่น) ทำให้ได้ปุ๋ยโบกาฉิชีวภาพคุณภาพดีมีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร และยังมีธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ 
 
คุณสมบัติของปุ๋ยโบกาฉิ
คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอื่นๆ ไม่มีเชื้อโรคตกค้างจากมูลสัตว์ รวมทั้งไม่มีไข่แมลงศัตรูพืชที่มักติดมากับปุ๋ยคอกทั่วไปเพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างสมบูรณ์แล้วจึงเป็นอาหารที่พืชนำไปใช้ได้ทันที

ประโยชน์

ดีกับดิน สร้างอาหารให้พืช

  • ในปุ๋ยโบกาฉิมีจุลินทีย์กลุ่มดีอยู่จำนวนมาก เมื่อใช่โบกาฉิเท่ากับเติมจุลินทรีย์ดีให้กับดิน จุลินทรีย์ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศให้แก่รากพืช ปลดปล่อยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่อยู่ในดิน, ปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้เป็นอาหารพร้อมใช้สำหรับพืช 
  • ช่วยย่อยสลายซากพืช เศษใบไม้ ซากแมลงหรือสัตว์ต่างๆในดินให้เป็นอาหารพืช
  • ช่วยให้ดินเก็บความชื้นซับน้ำอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ช่วยแก้ดินเสีย ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีโพรงอากาศ เนื้อดินร่วนฟู ทำให้ดินมีชีวิตสร้างสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น ไส้เดือน ที่ช่วยพรวนดินให้ร่วนซุย เมื่อระบบนิเวศน์สมบูรณ์ก็จะมีแมลงตัวห้ำตัวเบียนกลับมาช่วยทำลายแมลงศัตรูพืช
  • ฟื้นฟูดินเสีย แก้ปัญหาโครงสร้างของดินที่ถูกทำลายจากการเผา หรือใช้สารเคมีมานาน แก้ดินเป็นกรด ดินที่มีคุณภาพต่ำ ให้กลายเป็นดินดีขึ้น ฟื้นฟูพืชที่โทรมให้กลับมาสมบูรณ์ 

ดีกับพืชและผลผลิต

  • แก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย เนื่องจากจุลินทรีย์ช่วยสร้างรากฝอย ทำให้พืชหาอาหารเก่งขึ้น แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • ปุ๋ยโบกาฉิ สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือจะใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก/มูลสัตว์ อินทรย์วัตถุอื่นๆได้ ใช้ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีเลย สามารถทำผลผลิตอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน
  • โบกาฉิมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรและมีสารอาหารต่างๆที่ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆไม่มี เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์ ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการเช่นกัน
  • โบกาฉิช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้อร่อยขึ้น เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นเพราะเซลล์พืชแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานจึงไม่เน่าเสียง่าย

ดีกับสิ่งแวดล้อม

  • โบกาฉิไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ไม่มีการชะล้างเอาสารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • นอกจากนี้ยังสามารถปรับสภาพ-ฆ่าเชื้อโรคในดินและน้ำก้นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติของสัตว์น้ำได้อีกด้วย

 

 

บรรจุ 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยโบกาฉิสูตรเร่งดอกผล

ประโยชน์

  • ช่วยเร่งการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก
  • ทำให้ติดดอกมากและสมบูรณ์
  • ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงหล่นง่าย
  • ช่วยบำรุงผลผลิต ช่วยขยายขนาดของผลผลิต เร่งให้ผลผลิตโตไว
ระยะการใช้
  • ระยะก่อนออกดอก สะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก
  • ช่วงเร่งขณะผลผลิตกำลังเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ย 1-2 เดือน/ครั้ง
  • หลังจากใส่ปุ๋ยโบกาฉิแล้วควรรดน้ำตามหรือใส่ก่อนฝนตก (ต้องมีความชื้นจุลินทรีย์จึงทำงานได้ดี)
สำหรับ
  • พืชไร่ พืชสวน นาข้าว ปาล์มน้ำมัน มะนาว ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชทุกชนิดที่ให้ดอกผล
 กระสอบน้ำเงิน ชนิดผง กระสอบเขียว ชนิดเม็ด

 

บรรจุ 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยโบกาฉิสูตรบำรุงต้น

ประโยชน์

  • ช่วยสร้างเปลือกใหม่ ฟื้นฟูต้นได้เร็ว เร่งการเจริญเติบโต
  • เน้นการบำรุงต้น,ใบ, รากเพื่อเตรียมออกดอกผล
ระยะการใช้
  • เตรียมหลุม รองพื้นก้นหลุมด้วยโบกาฉิบางๆ โรยดินกลบทับแล้ววางต้นกล้า (อย่าให้รากโดนปุ๋ยทันที)
  • หลังเก็บผลผลิตต้องเร่งฟื้นต้น ด้วยโบกาฉิ 1-2กำมือ/1ตารางเมตรใต้ทรงพุ่ม หรือใส่ตามอายุพืช เช่น 3 ปีใส่ปุ๋ย 1 กก., 6 ปีใส่ 2 กก.และอย่าให้ต้นแบกรับผลผลิตมากเกินไปถ้าอายุของพืชยังไม่พร้อมจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต
  • หลังจากใส่ปุ๋ยโบกาฉิแล้วควรรดน้ำตามหรือใส่ก่อนฝนตก (ต้องมีความชื้นจุลินทรีย์จึงทำงานได้ดี)
สำหรับ
  • พืชไร่ พืชสวน นาข้าว ปาล์มน้ำมัน มะนาว ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชทุกชนิดที่ให้ดอกผล

มีทั้งชนิดผงและเม็ด

  โบกาฉิโตตโต้มีทั้งชนิดเม็ด และ ชนิดผง

  • แบบเม็ดใช้สำหรับท่านที่ต้องการหว่านปุ๋ยไปไกลๆ เช่น นาข้าว สวนยางพารา ฯลฯ
  • แบบผงเหมาะสำหรับพืชที่ใส่ปุ๋ยใต้รอบโคนต้น ทรงพุ่ม ไม้กระถาง ไม้บ้าน ฯลฯ ข้อดีแบบผงคือพืชตอบรับเร็วเห็นผลทันตาทันใจ และราคาถูกกว่าแบบเม็ด
เนื้อโบกาฉิผง ไม่ผสมดิน โบกาฉิเม็ด ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ไม่ชื้นแฉะ

คลิก 

 

การใช้โบกาฉิตราโตตโต้
  • ใช้เตรียมดินก่อนปลูก หรือผสมดินรองก้นหลุมพืชทุกชนิด รวมทั้งเตรียมดินในนาก่อนปลูกข้าวด้วย การทำดินให้ดีเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญมาก จะทำให้การดูแลพืชที่เราปลูกนั้นง่าย เนื่องจากพืชจะมีภูมิต้านทาน เพราะได้รับอาหารที่ดี
  • บำรุงในขณะที่ต้นยังไม่ให้ผลผลิต เช่น ปาล์มที่ยังไม่ให้ผล ยางพาราที่ยังไม่เปิดกรีด ไม้ผลต่างๆ ทั้งนี้เราต้องดูแลไม่ให้ติดลูกจำนวนมากในขณะที่ต้นยังไม่พร้อมด้วย เพราะจะทำให้ต้นโทรมและอายุสั้น
  • บำรุงในขณะที่ต้นให้ผลผลิต พืชที่เราปลูกนั้นดึงเอาสารอาหารต่างๆจากดินมาสร้างเป็นผลอยู่ทุกวัน เราจึงควรเติมอาหารให้ทางดินในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเราใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอในช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโต ก็จะทำให้ได้ผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ฟื้นฟูต้นที่โทรม หรือเป็นโรค เช่น ปัญหายางพาราตายนึ่งโดยต้นจะสร้างรากขึ้นมาใหม่ ข้าวรากดำ ทุเรียนเป็นไพทอปทอร่า ยืดอายุการให้ผลผลิตออกไปอีก หรือเมื่อปลูกใหม่ทดแทนต้นเก่าหากปลูกและดูแลแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ต้นใหม่จะได้ไม่เป็นโรคเหมือนเดิมอีก 
  • ปริมาณการใช้ที่เหมาะสม ขึ้นกับคุณภาพของดินที่เพาะปลูก และอายุของพืช 
  • ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ เช่น

    • พืชล้มลุก/ผักสวนครัว ที่โตเร็วเก็บผลผลิตไวก็แบ่งทยอยใส่ปุ๋ยบ่อยๆจะทำให้พืชโตไว
    • พืชสวนอาจให้ปุ๋นปีละ2-3ครั้ง(ต้น,กลางและปลายฤดูฝน)
    • พืชที่กำลังให้ผลผลิตอาจค่อยๆใส่ปุ๋ยเป็นระยะ1-2เดือน/ครั้งเพื่อเพิ่มขนาดและเร่งการเติบโตของผลผลิต
    • สามารถใส่ปุ๋ยได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ที่สำคัญคือ ใส่ปุ๋ยแล้วควรรดน้ำตาม หรือใส่ช่วงฤดูฝนจะทำให้ปุ๋ยละลายและจุลินทรีย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • วิธีการใช้ก็เหมือนการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปทำได้หลายวิธีได้แก่โรยรอบทรงพุ่มเพื่อล่อรากให้ออกมาหาอาหาร โรยใต้โคนต้น ขุดหลุมหรือร่องเพื่อฝังกลบในกรณีที่มีน้ำหรือฝนชะล้างหน้าดินที่เป็นที่ลาดชัน

คลิกเพื่อดูภาพตัวอย่างจริงลูกค้าโตตโต้ จากทั่วประเทศ 

ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพโตตโต้

  • นาข้าว – ข้าวแข็งแรงไม่เป็นโรคจุกจิก ข้าวสมบูรณ์สุดรวงเมล็ดเต็มน้ำหนักดี แก้ปัญหานาหล่มและข้าวล้ม รักษาโรครากเน่าโคนเน่าโดยไม่ต้องไถทิ้ง ป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้
  • รองก้นหลุมก่อนปลูกพืชทุกชนิด – ทำให้พืชโตไว ระบบรากดี หาอาหารเก่ง มีภูมิต้านทานต่อโรค
  • ทำมะนาวนอกฤดู – ลูกดกผิวใสลูกใหญ่โตไว เก็บขายได้ช่วงมะนาวแพง แก้โรคแคงเคอร์ ใบเหลือง รดำบนลูก
  • ยางพารา – เพิ่มน้ำยาง ผลัดใบช้ากรีดได้นาน แก้ปัญหายางแคระแกรน เห็นการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
  • ปาล์มน้ำมัน – ทะลายใหญ่ ดกรอบต้น ทางปาล์มอ่อน ขับไล่แมลงกินใบ
  • กาแฟ – เมล็ดสมบูรณ์ ขั้วเหนียว ติดดก ผลัดใบช้ายืดระยะเวลาเก็บผลผลิต
  • ผักสวนครัว – ผักกินใบโตไวเก็บได้ก่อนอายุ ยืดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ไร้สารพิษตกค้างทำตลาดส่งออกได้
  • พริก – โตไวให้ผลผลิตไว เก็บผลผลิตได้นาน ดอกติดดีได้ผลผลิตมีคุณภาพ
  • ไม้ดอก – มะลิ น้ำหนักดีดอกเยอะ, กล้วยไม้ กุหลาบ โป๊ยเซียนดอกดีสีสวย
  • ล้างฝนกรด ทำให้ผลมีผิวสวย และป้องกันโรคที่มักเกิดขึ้นหลังฝนตก


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

 
บริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานโดยรถของโรงงาน หรือ บริการไปรษณีย์ไทย, บริษัทขนส่งเอกชน
สามารถซื้อสินค้าหน้าโรงงานได้ ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. วันจันทร์-เสาร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 086 522 5265 , 081 645 0575ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น
โปรโมชั่นสุดคุ้ม ฮอร์โมน / สุโตจู้ / โบกาฉิarticle
โต๊ตโตะ EM Ball (อีเอ็มบอล) article
โต๊ตโตะ จุลินทรีย์น้ำEMพร้อมใช้
สารปรับปรุงดิน-ซุปเปอร์โบกาฉิ(จุลินทรีย์ผง) article
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ articleบริษัท ออร์แกนิคโต๊ตโตะ จำกัด สนใจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ติดต่อ คุณสิ่ว 081-645 0575 / 086-522 5265 หรือแอด Official Line : @totto.em (มีเครื่องหมาย @ ด้วยค่ะ)

หน้าหลัก  |  ติดต่อเรา/แผนที่  |  วิธีการสั่งซื้อ

เกี่ยวกับเรา  |  EM ในญี่ปุ่น