ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแท้100เปอร์เซนต์ (ปุ๋ยโบกาฉิสูตรญี่ปุ่นตราโต๊ตโตะ)คุณภาพดี เนื้อปุ๋ยล้วน ไม่มีดินผสม แก้ดินเสีย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ReadyPlanet.com
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรญี่ปุ่น(ปุ๋ยโบกาฉิ)ตราโต๊ตโตะ

 ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 11/2553 กรมวิชาการเกษตร
 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 26/2554 กรมวิชาการเกษตร 
 
ได้รับการรับรองจาก มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ปุ๋ยโบกาฉิ(ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)คุณภาพสูงตราโต๊ตโตะ
 
ผลิตจาก มูลค้างคาว มูลวัว มูลไก่ กระดูกป่น ปลาป่น ฟอสเฟต แคลเซียม แมกนีเชียม รำข้าว แกลบ ฯลฯ อินทรียวัตถุล้วน นำมาหมักอย่างสมบูรณ์กับหัวเชื้อจุลินทรีย์EM (เทคโนโลยีชีวภาพญี่ปุ่น) ไม่ปลอมปนดิน ไม่ผสมเคมี ทำให้ได้ปุ๋ยโบกาฉิชีวภาพคุณภาพดีมีธาตุอาหารครบถ้วนทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและธาตุอาหารรองอื่นๆ ผ่านมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
 
คุณสมบัติของปุ๋ยโบกาฉิ
คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอื่นๆ ไม่มีเชื้อโรคตกค้างจากมูลสัตว์ รวมทั้งไม่มีไข่แมลงศัตรูพืชที่มักติดมากับปุ๋ยคอกทั่วไปเพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างสมบูรณ์แล้วจึงเป็นอาหารที่พืชนำไปใช้ได้ทันที

ประโยชน์

ดีกับดิน สร้างอาหารให้พืช

 • ในปุ๋ยโบกาฉิมีจุลินทีย์กลุ่มดีอยู่จำนวนมาก การใช้โบกาฉิเท่ากับการเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับดิน จุลินทรีย์จะช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศให้แก่รากพืช ปลดปล่อยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่อยู่ในดินให้เป็นอาหารพร้อมใช้สำหรับพืช 
 • ช่วยย่อยสลายซากพืช เศษใบไม้ ซากแมลงหรือสัตว์ต่างๆในดินให้เป็นอาหารพืช
 • ช่วยให้ดินเก็บความชื้น ซับน้ำอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ช่วยแก้ดินเสีย ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีโพรงอากาศ เนื้อดินร่วนฟู ทำให้ดินมีชีวิต สร้างสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น ไส้เดือน ที่ช่วยพรวนดินให้ร่วนซุย เมื่อระบบนิเวศน์สมบูรณ์ก็จะมีแมลงตัวห้ำตัวเบียนกลับมาช่วยทำลายแมลงศัตรูพืช
 • ฟื้นฟูดินเสีย แก้ปัญหาโครงสร้างของดินที่ถูกทำลายจากการเผา หรือใช้สารเคมีมานาน แก้ดินเป็นกรด ดินที่มีคุณภาพต่ำให้กลายเป็นดินดีขึ้น ฟื้นฟูพืชที่โทรมให้กลับมาสมบูรณ์ 

ดีกับพืชและผลผลิต

 • แก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย โดยจุลินทรีย์จะช่วยสร้างรากฝอย ทำให้พืชหาอาหารเก่งขึ้น แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ปุ๋ยโบกาฉิ สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือจะใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก/มูลสัตว์ อินทรีย์วัตถุอื่นๆได้ ใช้ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี สามารถทำผลผลิตอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน
 • โบกาฉิมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและมีสารอาหารต่างๆที่ปุ๋ยเคมีไม่มี เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์ ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการ
 • โบกาฉิช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้อร่อยขึ้น เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นเพราะเซลล์พืชแข็งแรง มีภูมิต้านทานจึงไม่เน่าเสียง่าย

ดีกับสิ่งแวดล้อม

 • โบกาฉิไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ไม่มีการชะล้างเอาสารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นอกจากนี้ยังสามารถปรับสภาพน้ำ ฆ่าเชื้อโรคในดินก้นบ่อที่เลี้ยงสัตว์น้ำได้ อีกทั้งยังสร้างแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติของสัตว์น้ำได้อีกด้วย

 

 
บรรจุ
 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยโบกาฉิสูตรเร่งดอกผล

ประโยชน์

 • ช่วยเร่งการสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก
 • ทำให้ติดดอกมากและสมบูรณ์
 • ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงหล่นง่าย
 • ช่วยบำรุงผลผลิต ช่วยขยายขนาดของผลผลิต เร่งให้ผลผลิตโตไว
ระยะการใช้
 • ระยะก่อนออกดอก สะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอก
 • ช่วงเร่งขณะผลผลิตกำลังเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ย 1-2 เดือน/ครั้ง
 • หลังจากใส่ปุ๋ยโบกาฉิแล้วควรรดน้ำตามหรือใส่ก่อนฝนตก (ต้องมีความชื้นจุลินทรีย์จึงทำงานได้ดี)
สำหรับ
 • พืชไร่ พืชสวน นาข้าว ปาล์มน้ำมัน มะนาว ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชทุกชนิดที่ให้ดอกผล
 

 

บรรจุ 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยโบกาฉิสูตรบำรุงต้น

ประโยชน์

 • ช่วยสร้างเปลือกใหม่ ฟื้นฟูต้นได้เร็ว เร่งการเจริญเติบโต
 • เน้นการบำรุงต้น,ใบ, รากเพื่อเตรียมออกดอกผล
ระยะการใช้
 • เตรียมหลุม รองพื้นก้นหลุมด้วยโบกาฉิบางๆ โรยดินกลบทับแล้ววางต้นกล้า (อย่าให้รากโดนปุ๋ยทันที)
 • หลังเก็บผลผลิตต้องเร่งฟื้นต้น ด้วยโบกาฉิ 1-2กำมือ/1ตารางเมตรใต้ทรงพุ่ม หรือใส่ตามอายุพืช เช่น 3 ปีใส่ปุ๋ย 1 กก., 6 ปีใส่ 2 กก.และอย่าให้ต้นแบกรับผลผลิตมากเกินไปถ้าอายุของพืชยังไม่พร้อมจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต
 • หลังจากใส่ปุ๋ยโบกาฉิแล้วควรรดน้ำตามหรือใส่ก่อนฝนตก (ต้องมีความชื้นจุลินทรีย์จึงทำงานได้ดี)
สำหรับ
 • พืชไร่ พืชสวน นาข้าว ปาล์มน้ำมัน มะนาว ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชทุกชนิดที่ให้ดอกผล

 

  

การใช้โบกาฉิตราโต๊ตโตะ
 • ใช้เตรียมดินก่อนปลูก หรือผสมดินรองก้นหลุมพืชทุกชนิด รวมทั้งเตรียมดินในนาก่อนปลูกข้าวได้ด้วย การทำดินให้ดีจะทำให้เราดูแลพืชได้ง่าย เนื่องจากพืชจะมีภูมิต้านทาน เพราะได้รับอาหารที่ดี
 • บำรุงในขณะที่ต้นยังไม่ให้ผลผลิต เช่น ปาล์มที่ยังไม่ให้ผล ยางพาราที่ยังไม่เปิดกรีด ไม้ผลต่างๆ ทั้งนี้เราต้องดูแลไม่ให้ติดลูกจำนวนมากในขณะที่ต้นยังไม่พร้อมด้วย เพราะจะทำให้ต้นโทรมและอายุสั้น
 • บำรุงในขณะที่ต้นให้ผลผลิต พืชที่เราปลูกนั้นดึงเอาสารอาหารต่างๆจากดินมาสร้างเป็นผลให้เราอยู่ทุกวัน เราจึงควรเติมอาหารให้พืชทางดินตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเราใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโต ก็จะทำให้ได้ผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ฟื้นฟูต้นที่โทรม หรือเป็นโรค เช่น ต้นยางพาราตายนึ่งโดยต้นจะสร้างรากขึ้นมาใหม่ ข้าวรากดำ ทุเรียนที่เป็นไพทอปทอร่า ยืดอายุการให้ผลผลิตออกไปได้อีก หรือเมื่อปลูกใหม่ทดแทนต้นเก่าหากปลูกและดูแลแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ต้นใหม่จะไม่เป็นโรคเหมือนเดิมอีก 
 • ปริมาณการใช้ที่เหมาะสม ขึ้นกับคุณภาพของดินที่เพาะปลูก และอายุของพืช 
 • ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ เช่น

  • พืชล้มลุก/ผักสวนครัว ที่โตเร็วเก็บผลผลิตไว ให้ทยอยแบ่งใส่ปุ๋ยบ่อยๆจะทำให้พืชโตไว
  • พืชสวนอาจให้ปุ๋ยปีละ 2-3 ครั้ง (ต้น,กลางและปลายฤดูฝน)
  • พืชที่กำลังให้ผลผลิตอาจค่อยๆใส่ปุ๋ยเป็นระยะ 1-2 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มขนาดและเร่งการเติบโตของผลผลิต
  • สามารถใส่ปุ๋ยได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ที่สำคัญคือใส่ปุ๋ยแล้วควรรดน้ำตาม หรือใส่ช่วงฤดูฝนจะทำให้ปุ๋ยละลายและจุลินทรีย์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • วิธีการใช้ เหมือนการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไป ทำได้หลายวิธีได้แก่โรยรอบทรงพุ่มเพื่อล่อรากให้ออกมาหาอาหาร โรยใต้โคนต้น ขุดหลุมหรือร่องเพื่อฝังกลบในกรณีที่มีน้ำหรือฝนชะล้างหน้าดินที่เป็นที่ลาดชัน

คลิกเพื่อดูภาพตัวอย่างจริงลูกค้าโต๊ตโตะ จากทั่วประเทศ 

 

ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพโต๊ตโตะ

 • นาข้าว – ข้าวแข็งแรงไม่เป็นโรคจุกจิก ข้าวสมบูรณ์สุดรวง เมล็ดเต็มน้ำหนักดี แก้ปัญหานาหล่มและข้าวล้ม รักษาโรครากเน่าโคนเน่าโดยไม่ต้องไถทิ้ง ป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้
 • รองก้นหลุมก่อนปลูกพืชทุกชนิด – ทำให้พืชโตไว ระบบรากดี หาอาหารเก่ง มีภูมิต้านทานต่อโรค
 • ทำมะนาวนอกฤดู – ลูกดกผิวใสลูกใหญ่โตไว เก็บขายได้ช่วงมะนาวแพง แก้โรคแคงเคอร์ ใบเหลือง ราดำบนลูก
 • ยางพารา – เพิ่มน้ำยาง ผลัดใบช้า กรีดได้นาน แก้ปัญหายางแคระแกรน เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ปาล์มน้ำมัน – ทะลายใหญ่ ดกรอบต้น ทางปาล์มอ่อน ขับไล่แมลงกินใบ
 • กาแฟ – เมล็ดสมบูรณ์ ขั้วเหนียว ติดดก ผลัดใบช้ายืดระยะเวลาเก็บผลผลิต
 • ผักสวนครัว – ผักกินใบโตไวเก็บได้ก่อนอายุ ยืดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ไร้สารพิษตกค้างทำตลาดส่งออกได้
 • พริก – โตไวให้ผลผลิตไว เก็บผลผลิตได้นาน ดอกติดดีได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • ไม้ดอก – มะลิน้ำหนักดี ดอกเยอะ, กล้วยไม้ กุหลาบ โป๊ยเซียนดอกดีสีสวย
 • ล้างฝนกรด ทำให้ผลมีผิวสวย และป้องกันโรคที่มักเกิดขึ้นหลังฝนตก


 
บริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานโดยรถของโรงงาน หรือ บริการไปรษณีย์ไทย, บริษัทขนส่งเอกชน
สามารถซื้อสินค้าหน้าโรงงานได้ ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. วันจันทร์-เสาร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 086 522 5265 , 081 645 0575

 
ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
เกษตรกรรมดีเริ่มที่ดิน แบบญี่ปุ่น
สารปรับปรุงดิน-ซุปเปอร์โบกาฉิ(จุลินทรีย์ผง) article
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ article