สารไล่แมลงชีวภาพ - รักษาโรคพืชคุณภาพดีตราโตตโต้ ไล่หนอน แมลง เพลี้ยต่างๆ รักษาเชื้อโรค เชื้อรา รากเน่า ใบจุด แก้ดินเสีย
ReadyPlanet.com
สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ article

 

ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 11/2553 กรมวิชาการเกษตร

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 26/2554 กรมวิชาการเกษตร

สารชีวภาพไล่แมลงและรักษาโรคพืช เชื้อรา ตราโต๊ตโตะ

 

สารไล่แมลงชีวภาพ และ รักษาโรคพืช เชื้อรา ใช้พืชสมุนไพรหลายชนิด สกัดด้วยเชื้อจุลินทรีย์ดีกว่า80ชนิด มีฤทธิ์ในการรักษาโรคพืช และ ตัดวงจรการเติบโตของแมลง กำจัด/ไล่แมลง ผลการใช้ยืนยันจากลูกค้าโตตโต้หลายท่านว่าใช้ได้ผลจริง เช่น เพลี้ยลงนาข้างๆแต่ไม่มารบกวนนาที่ใช้โตตโต้ หรือฉีดป้องกันก่อนเพลี้ยมาลง ปัญหาโรคราน้อยลงเพราะต้นแข็งแรงข้าวใบตั้งดีไม่เก็บน้ำค้าง เป็นต้น การรักษาโรควิธีนี้สามารถแก้ได้ตั้งแต่ต้นเหตุ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคสามาถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที 

    

สูตร 4 สารไล่แมลงชีวภาพ S.T.

(สุโตจู้สูตรพิเศษตำรับญี่ปุ่น)

ประโยชน์

 1. ป้องกันขับไล่แมลงศัตรูพืชทั่วไป เช่น  เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอน หนอนเจาะดอกแต่ไม่ทำลายตัวห้ำ ตัวเบียนหรือแมลงที่มีประโยชน์
 2. สร้างภูมิต้านทานให้พืชไม่เป็นโรคง่าย รักษาโรคพืชทุกชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เชื้อรา แคงเคอร์ แอนแทรกโนส ไพทอปทอร่า โดยจุลินทรีย์ดีหลายชนิด ซึ่งร่วมมือกันทำงานในการรักษาโรค และมีสารแอนตี้ออกซิแดน
 3. ฟื้นฟูและฆ่าเชื้อโรคในดิน ก่อนและหลังการเพาะปลูก ลดเคมีตกค้างในดิน และเพิ่มจุลินทรีย์ดีให้ดิน
 4. ใช้กดใบอ่อนเพื่อทำผลผลิตนอกฤดู เช่น มะยงชิด มะนาว เป็นต้น
 5. ใช้กับสวนยางพารา เช่น ทาหน้ายาง ล้างแผ่นยาง อีกทั้งยังสามารถบำบัดสิ่งแวดล้อมในโรงงานได้อีกด้วย
 6. กำจัดกลิ่นเหม็น และลดแมลงวันบนกองขยะ  

 เหมาะสำหรับ

 • มะนาว นาข้าว ผักสวนครัว พืชล้มลุก ไม้ดอก ไม้ผลต่างๆ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน พืชทุกชนิด ฯลฯ
 • ยางพารา รักษาแผลหน้ายาง เชื้อรา รากเน่าโคนเน่า เส้นดำ ใบร่วง ใบจุด ตายนึ่ง สร้างเปลือกใหม่ สร้างหน้ายางใหม่ เปลือกนิ่ม บำรุงท่อน้ำยาง(ไม่ใช่สารเร่งน้ำยาง) 
ระยะการใช้ ใช้ได้กับต้นกล้า พืชที่เริ่มปลูก และทุกช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโต,ให้ผลผลิต ฉีดพ่นเวลาเช้าตรู่ หรือตอนเย็น ที่ไม่แสงแดดไม่แรงนักจะจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีที่สุด

วิธีใช้เพื่อไล่แมลงและรักษาโรคพืช

 • สุโตจู้S.T. ผสมอัตราส่วน 10ซีซี ต่อ น้ำ 10 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ทั้งต้น ใบ และดิน ฉีดซ้ำจนกว่าโรคและแมลงจะหายไป บางพื้นที่ฉีดแค่ 1-2 ครั้ง ก็หายแล้ว แต่บางพื้นที่ต้องฉีดซ้ำมากกว่านี้ เนื่องจากภูมิต้านทานของดินและพืชแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน 
 • เพื่อป้องกันโรคและ ขับไล่-ตัดวงจรแมลง หรือ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยต่างๆ เช่นเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง หรือ เพลี้ยกระโดดในนาข้าว ควรฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน
 • ฉีดพ่นบ่อยขึ้น หากในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลง

บรรจุ  1 ลิตร 

 

 

    

สูตร 5 สารไล่แมลงชีวภาพ S.M.

สูตรเข้มข้น (สุโตจู้สูตรพิเศษตำรับญี่ปุ่น) 

------------(ขาดตลาด)------------

ประโยชน์ มีฤทธิ์แรงสำหรับป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดที่ทนทานเป็นพิเศษ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ไรแดง หนอนชอนใบ หนอนผีเสื้อ ฯลฯ แต่ไม่ทำลายแมลงที่มีประโยชน์ สร้างภูมิต้านทาน ให้พืช ใช้รักษาราน้ำหมาก โรคใบจุดในข้าวได้ดี

เหมาะสำหรับ มะนาว นาข้าว ผักสวนครัว พืชล้มลุก ไม้ดอก ไม้ผลต่างๆ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน พืชทุกชนิด ฯลฯ รักษาโรคพืชทุกชนิด และเหมาะสำหรับใช้ป้องกัน/กำจัดแมลงช่วงระบาดมาก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนระบาดในมะลิ 

ระยะการใช้ ใช้ได้กับต้นพืชที่ปลูกจนตั้งตัวได้แล้ว ใช้ได้ทุกช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโต,ให้ผลผลิต โดยเฉพาะช่วงป้องกันและกำจัดแมลงระบาด ฉีดพ่นเวลาเช้าตรู่ หรือตอนเย็น ที่ไม่แสงแดดไม่แรงนักจะจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีที่สุด

 วิธีใช้เพื่อไล่แมลงและรักษาโรคพืช

 • สุโตจู้S.M.สูตรเข้มข้นผสมอัตราส่วน 10ซีซี ต่อ น้ำ 10 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ทั้งต้น ใบ และดิน ฉีดซ้ำจนกว่าโรคและแมลงจะหายไป บางพื้นที่ฉีดแค่ 1-2 ครั้ง ก็หายแล้ว แต่บางพื้นที่ต้องฉีดซ้ำมากกว่านี้ เนื่องจากภูมิต้านทานของดินและพืชแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน
 • เพื่อป้องกันโรค ขับไล่-ตัดวงจรแมลง หรือ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยต่างๆ เช่นเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง หรือ เพลี้ยกระโดดในนาข้าว ควรฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน
 • ฉีดพ่นบ่อยขึ้น หากในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลง

บรรจุ  1 ลิตร

 หมายเหตุ

 • ผลิตภัณฑ์โต๊ตโตะมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงควรใช้ตามอัตราส่วน
 • ใช้บ่อยครั้งได้...แต่ห้ามเข้มข้นเกิดอัราที่กำหนด (หากใช้เข้มข้นเกิน อาจทำให้พืชใบไหม้ หรือใบเหลืองได้)
 • อัตราส่วนปกติ 10 ซีซี ต่อ น้ำ 10 ลิตร หากใช้สองสูตรรวมกัน ให้ผสม 2 สูตรรวมกันเป็น 10 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร ห้ามแถม!!


ลักษณะการออกฤทธิ์ของสุโตจู้
สำหรับแมลง
 • ยาจะออกฤทธิ์กับแมลงศัตรูพืช แต่ไม่ทำลายตัวห้ำตัวเบียน
 • มีประสิทธิ์ภาพในการตัดวงจรของแมลง คือ ทำให้ไข่ฝ่อ เบื่ออาหาร ไม่เข้าดัดแด้ ไม่สืบพันธุ์
 • เมื่อฉีดพ่นไปแล้ว อาจยังเห็นตัวแมลงอยู่ที่พืช แต่ว่าแมลงนั้นจะไม่ทำลายพืชต่อไปอีก
 • แมลงจะค่อยๆตายไปเอง ไม่ขยายวงเพิ่ม หากเป็นแมลงบางชนิดอาจตายทันทีเมื่อพ่นยา
 • ไม่ต้องผสมสารจับใบ หรือสารเคมีอื่น ทำให้สามารถลด ละ เลิกการใช้ยาเคมีลงได้

สำหรับรักษาโรคพืช

 • รักษาโดยสร้างระบบจุลินทรีย์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม มีผลไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในดิน สร้างระบบรากใหม่ และทำให้ดินมีภูมิต้านทาน ต้นโตแข็งแรง
 • สารต่างๆที่ได้จากการสกัดจากจุลินทรีย์ มีผลในการรักษาในระบบเซลล์พืช รวมทั้งสร้างภูมิต้านทานให้พืช
 • รักษาโรคพืชได้ทุกชนิด ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคแคงเคอร์ แอนแทรคโนส ราน้ำค้าง โรคใบไหม้ รากเน่า ข้าวไม่กินปุ๋ย ดินแข็งฯลฯ
 • ทำงานโดยจุลินทรีย์ดีกว่า 80 ชนิด เช่นบาซิลลัสซับติลิส ยีสต์ แลคติก โฟโตซิสติก สารเอสเทอร์ ฯลฯ

เราควรฉีดพ่น สารไล่แมลงบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืชต่างๆ

 ตัวอย่างช่วงเวลาวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช  ไข่

หนอน หรือ

ตัวอ่อน

 ดักแด้ ตัวเต็มวัย การเข้าทำลาย
แมลงวันผลไม้ / แมลงวันทอง
(หนอนเจาะผล)
1-3 วัน 5-9 วัน 8-12 วัน 1-3 เดือน วางไข่ที่ผล หนอนเจาะกินในผล ทำให้ผลร่วง
หนอนชอนใบส้ม 3-5 วัน 7-10 วัน 5-10 วัน 5-10 วัน

มักเกิดกับส้มโอ ส้มเขีัยวหวาน มะนาว หนอนกัดกินผิวใบเป็น

รอยทางสีขาวทำให้ใบหงิกงอและแห้ง

เป็นช่องทางให้แคงเกอร์เข้าทำลายซ้ำ

หนอนม้วนใบส้ม / แปะใบส้ม 5-6 วัน 19-22 วัน 6-10 วัน 5-10 วัน หนอนกัดกินใบอ่อน สร้างใยดึงใบและยอดให้ติดกัน
หนอนกระทู้ผัก 3-4 วัน 10-14 วัน 7-10 วัน 7-10 วัน กัดกินใบ ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อนของส้ม
หนอนใยผัก        

ตัวเต็มวัยหลังออกจากดักแด้สามารถวางไข่ได้

ภายใน 1 วัน ขยายพันธุ์ได้เร็วมาก

เติบโตจากไข่จนเต็มวัย 14-18 วัน

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม 2-4 วัน 12-22 วัน 8-10 วัน 8-10 วัน กินยอด ใบอ่อน และดอก
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา 4-5 วัน 8-12 วัน 7 วัน 10-15 วัน หนอนกินใบมะพร้าว หมาก ปาล์ม สาคู
เพลี้่ยไก่แจ้ส้ม 4-5 วัน 11-25 วัน - 30 วัน

ตัวอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อนส้ม

ทำให้ต้นชะงักการเติบโต ใบร่วง ยอดแห้ง

เป็นพาหะนำเชื้อทำให้ส้มเป็นโรคกรีนนิ่ง

ด้วงงวงมะพร้าว        

ไข่ขดักแด้ประมาณ 60 วัน, ตัวเต็มวัย 2-3 เดือน

กัดกินบริเวณยอดอ่อน กินเนื้อเยื่อในลำต้น

ด้วงแรดมะพร้าว 10-12 วัน 80-150 วัน 23-28 วัน 90-180 วัน

กัดเจาะโคนทางใบปาล์มน้ำมัน หรือ มะพร้าว

ทำให้ทางใบหักเสียหาย บางครั้งทำลายยอดอ่อน

หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน โรครากเน่าโคนเน่า
โรคใบจุด โรคกุ้งแห้ง หนอนใยผัก เพลี้ยไก่แจ้
เพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ เพลี้ยแป้ง

 

วงจรชีวิตผีเสื้อ

 

วงจรชีวิตด้วง

 

วงจรชีวิตเพลี้ย

 

 
 
 บริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานโดยรถของโรงงาน หรือ บริการไปรษณีย์ไทย, บริษัทขนส่งเอกชน
สามารถซื้อสินค้าหน้าโรงงานได้ ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น. วันจันทร์-เสาร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 086 522 5265 , 081 645 0575

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อสั่งซื้อ หรือคลิกด้านล่างนี้

 ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ

ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ) article