ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ
ReadyPlanet.com
ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชครบวงจร ฮอร์โมน ,ปุ๋ยโบกาฉิ
 
 
ผลิตภัณฑ์ของโต๊ตโตะทั้งหมดนั้น เราคัดเลือกอินทรียวัตถุที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดมาเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ด้วย EM ประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน “ใช้แล้วลดต้นทุนลงอย่างต่อเนื่อง”
 
EM คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์กว่า 80 ชนิดประกอบไปด้วย กลุ่ม Photosynthetic Bacteria, Lactic Acids, Yeasts, Actinomycetes และ Nitrogen Fixing Bacteria เป็นจุลินทรีย์หมวดสร้างสรรค์ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  เป็นตัวทำหน้าที่เร่งการย่อยสลายอินทรียวัตถุหรืออินทรีย์สารให้อณูเล็กลง ให้เป็นอาหารของพืช นอกจากจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงแล้ว ก็ยังช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 ฮอร์โมนชีวภาพปุ๋ยน้ำและสุโตจู้ สูตรญี่ปุ่น

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ <<คลิก

ฮอร์โมนอาหารเสริมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพิ่มผลผลิต สูตรบำรุงต้น เร่งดอกเร่งผล บำรุงผล

สุโตจู้ขับไล่แมลงศัตรูพืชและรักษาโรคพืชด้วยสารชีวภาพเข้มข้น <<คลิก

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทำลายเฉพาะแมลงศัตรูพืช ส่งเสริมให้ตัวห้ำตัวเบียนเกิดขึ้นมากมาย

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ปุ๋ยน้ำชีวภาพ-อาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิต,น้ำหมักชีวภาพ)article

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ฮอร์โมนน้ำชีวภาพ)
สูตร 1 อาหารพืชเข้มข้น บำรุงให้ต้นเจริญเติบโตเร็ว มีภูมิต้านทาน
สูตร 2 ฮอร์โมนผลไม้รวม เร่งแตกตาข้างและสร้างตาดอก ยืดกิ่งก้าน
สูตร 3 ปลาทะเลรวม ทำให้ขั้วเหนียวลูกไม่ร่วง ติดผลมาก ดอกอยู่ทนสีสวย

สุโตจู้ไล่แมลง - รักษาโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพarticle

ทางเลือกใหม่ไม่ต้องใช้เคมี เปลี่ยนมาใช้สุโตจู้ – สารชีวภาพป้องกันและขับไล่แมลง รักษาโรคพืชปลอดภัยต่อสุขภาพ 100%
สูตร 4 สุโตจู้ S.T. ตัดวงจรหนอนและแมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืชทุกชนิด เช่น แคงเคอร์ ราดำ รากเน่าโคนเน่า แอนแทรกโนส ไฟทอปเทอร่า เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดฯลฯ
สูตร 5 สุโตจู้  S.M. มีฤทธิ์ร้อนแรงกว่า S.T. เหมาะสำหรับพืชไร่ ใช้ในช่วงมีโรคหรือแมลงระบาด โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

หน้า 1/1
1
[Go to top]