วิธีดับกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำอย่างง่ายๆ และได้ผล

ส้วมเหม็น,วิธีดับกลิ่นห้องนำ้เหม็น,วิธีกำจัดกลิ่นส้วมเหม็น

ห้องนำ้มีกลิ่นเหม็นเกิดจากไหนบ้าง?

1. ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่น

2. ส้วม ชักโครก หรือโถปัสสาวะ ส้วมมีกลิ่น,ส้วมเหม็น   ส้วมมีกลิ่นเหม็น ส้วม มีกลิ่นเหม็น แก้ไข อย่างไร

กลิ่นจากท่อน้ำและโถปัสสาวะ ท่อน้ำเหม็น

เกิดจากสารอินทรีย์ในน้ำซึ่งเราได้ใช้ชำระล้างร่างกาย รวมไปถึงสิ่งขับถ่ายและของเสียตกค้างสะสมทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นมาจากท่อน้ำ หรือโถปัสสาวะที่มีกลิ่นอันเนื่องมาจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ 

ลองย่อยสลายของเสียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ตราโต๊ตโตะ เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นนั้นให้หมดไป 

กลิ่นจากชักโครกหรือโถส้วม ส้วมมีกลิ่น ถังแซทมีกลิ่น วิธีดับกลิ่นชักโครก

เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • ยาแนวรอบฐานของชักโครกหรือโถส้วมไม่สม่ำเสมอหรือหลุดร่อน ดับกลิ่นห้องน้ำ
  • ตำแหน่งรอยต่อระหว่างท่อโสโครกกับท่อโถส้วมไม่ตรงกัน หรือใส่อุปกรณ์เช่น ปะเก็นกันกลิ่นไม่ครบ
  • การวางระบบท่อไม่ดี ลาดเอียงน้อยเกินไปจนทำให้เกิดของเสียตกค้าง ท่อน้ำเหม็น ดับกลิ่นท่อ
  • มีของเสียสะสมอยู่ในบ่อเกรอะ ถังบำบัดหรือถังแซทจำนวนมากที่ถูกย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ก่อนที่จะตามช่างมารื้อชักโครกหรือวางท่อกันใหม่ ลองเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดโดยการใช้จุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ตรา”โต๊ตโตะ” ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ถังบำบัดหรือถังแซทดูก่อน หากใช้ในปริมาณที่เพียงพอแล้วกลิ่นเหม็นยังไม่หาย เราค่อยเริ่มลองแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น จุลินทรีย์ใส่ชักโครก แก้ปัญหาส้วมเหม็น ส้วมเหม็นทําไงดี

ส้วมเหม็น,ดับกลิ่นส้วมเหม็น

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรดกดยอมรับ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย อ่านเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล